Uitvoering regelgeving Digitale Overheid

6 « terug naar overzicht

Startdatum
11 oktober 2022
Doelgroep
Wetgevingsjuristen en overheidsjuristen
Leerlijn
Digitalisering en juridische vragen
Inschrijven

Prijs € 500,-


'Online toegang tot overheidsdiensten'

Digitale dienstverlening is niet meer weg te denken. We kopen allemaal bij webwinkels, bankieren elektronisch en willen ook dat de overheid - liefst 24/7 - elektronisch bereikbaar is. Om veilig te kunnen inloggen is betrouwbare identificatie (wie ben je?) en authenticatie (ben je wie je zegt te zijn?) nodig. Hiervoor worden door de markt middelen ontwikkeld. Ook de overheid zelf zorgt dat er elektronische identificatiemethoden (eID) beschikbaar zijn, denk aan DigiD, de plannen voor een e-NIK en e-rijbewijs en voor de toelating van private eID-middelen. Grensoverschrijdende (toegang tot) digitale dienstverlening is bovendien Europeesrechtelijk geharmoniseerd. 

Het juridisch kader wordt gevormd door de geldende EU eIDAS-verordening (toegang tot digitale dienstverlening), de op NL toegespitste Wet digitale overheid (mogelijk in 2022 van kracht) en de voorgenomen wijziging van de Awb (afdeling 2.3, elektronisch bestuurlijk verkeer, eveneens mogelijk in 2022 van kracht). Omdat bij elektronische identificatie sprake is van verwerking van persoonsgegevens, is ook de AVG van belang.

Wat wordt er met de bovenstaande ontwikkelingen beoogd, voor wie doen we het en waarom? 
Wat betekenen deze ontwikkelingen voor digitale dienstverleners/uitvoeringsorganisaties, burgers en bedrijven, departementen?
In hoeverre onderscheidt het burger- en bedrijvendomein zich van elkaar?
Wanneer moeten betrokkenen welke stappen zetten? In hoeverre is er ruimte voor eigen invulling en eventueel afwijking?

Bovenstaande vragen komen aan de orde in deze cursus, tegen de achtergrond van de wisselwerking techniek-beleid-wetgeving-uitvoering en aan de hand van casus.

 


 

Oud-deelnemer aan het woord

Resultaat

Na afloop van de cursus heb je zicht op de actualiteit met betrekking tot de toegang tot de digitale overheid en heb je handvatten voor de uitvoering.


Programma en dagdelen

Dinsdag 11 oktober 2022
13:30 - 16:30
Dinsdag 18 oktober 2022
13:30 - 16:30

'Heldere uitleg over het wettelijke stelsel en de achtergronden.'

'Stap voor stap wordt het stelsel van de Wdo uitgelegd, waarbij veel ruimte is voor vragen over toepassing in de praktijk.'

'Sterke combinatie tussen enerzijds uitleg over het Wdo-stelsel en anderzijds uitleg over de toepassing van dat stelsel op praktijksituaties.'

'Direct uit de keuken van de wetgevingspraktijk!'

'Beide docenten waren zeer kundig en konden zeer goed en duidelijk de stof overbrengen en gaven ruimte voor maatwerk.'

Docenten

  • mr. W. (Wouter) Diephuis

    Juridisch beleidsmedewerker
    Ministerie van Binnenlandse Zaken - Directie Digitale Samenleving

  • mr.drs. O. (Odette) Bies

    Juridisch beleidsmedewerker
    Ministerie van Binnenlandse Zaken - Directie Digitale Samenleving

Meer informatie?

Esther Ruigrok van de Werve

Opleidingscoördinator

e.ruigrok@acwet.nl


Deze cursus op maat?