Religie en Rechtsstaat NIEUW!

3 « terug naar overzicht

Startdatum
20 november 2023
Doelgroep
Wetgevingsjuristen en overheidsjuristen
Leerlijn
Nationaal materieel recht
Inschrijven

Prijs € 250,-


Over de begrensde ruimte voor (traditionele) geloofsuitingen in onze pluriforme samenleving.

Welke ruimte bestaat er voor de vrije belijdenis van geloof en de vrije uiting van geloofsopvattingen in onze pluriforme samenleving? Welke taken en plichten hebben overheden om die vrijheid te respecteren, te beschermen en te bevorderden of juist om die te beperken ter bescherming van collectieve belangen, zoals de openbare orde, (nationale) veiligheid, de volksgezondheid? Waar liggen in onze rechtsstaat de verplichtingen tot overheidsbemoeienis en waar liggen de grenzen ervan? Aan de hand van deze centrale vraagstellingen passeren tal van casus de revue in deze cursus. Denk daarbij aan aanstootgevende uitlatingen over religie of over homoseksuelen, informeel onderwijs, religieuze kledingstukken in het openbaar of op de werkvloer, huwelijkse gevangenschap, de vraag naar eeuwigdurende grafrust en coronamaatregelen. Deze casus worden besproken met aandacht voor relevante wetgeving, rechtspraak, grondrechten en overheidsrollen en -verantwoordelijkheden.


Resultaat

Na deze cursus kunt u actuele vraagstukken met betrekking tot de relatie tussen religie en overheid en verschijningsvormen van (de manifestatie van) godsdienst of levensovertuiging plaatsen in een juridisch kader, de mogelijke juridische consequenties ervan overzien zoals m.b.t. voorbereiding van nieuw beleid en wetgeving en heeft u handvatten voor de praktijk.


Programma en dagdelen

Maandag 20 november 2023
13:30 - 16:30

Docenten

  • prof. mr. P.B.C. (Paul) van Sasse van Ysselt

    Raadadviseur
    Raad van State

Meer informatie?

Esther Ruigrok van de Werve

Opleidingscoördinator

e.ruigrok@acwet.nl


Deze cursus op maat?