Recht voor niet-juristen VOL!

« terug naar overzicht

Startdatum
9 september 2021
Doelgroep
Deze cursus is speciaal gericht op ondersteunende medewerkers die in de uitvoering van de functie in aanraking komen met juridische begrippen en werkzaamheden
Leerlijn
Nationaal materieel recht

Prijs € 800,-


Let op: alleen inschrijven op uitnodiging!

In de cursus zal de nadruk liggen op het herkennen van de verschillende juridische stukken die bij de directie binnenkomen en die in de directie worden geproduceerd. Inzicht zal worden gegeven in de specifieke kenmerken van die verschillende producten. In de cursus wordt de wijze waarop deze stukken moeten worden behandeld besproken en met voorbeelden toegelicht. 

In de cursus komt aan bod:

• de taken en bevoegdheden van de minster en de staatssecretaris en hun relatie tot het Parlement, de Raad van State en de Koning;
• de ministeriële verantwoordelijkheid met de begrippen mandaat en delegatie;
• de verschillende soorten overheidsorganen en –instellingen (ministerie, agentschap, zelfstandig bestuursorgaan) en hun onderlinge verhoudingen, en ook (in het kort) de Europese instellingen en hun taken;
• de kenmerken van, en de procedures voor de verschillende wetgevingsproducten (wet, algemene maatregel van bestuur, Koninklijk besluit, ministeriële regeling en beleidsregel);
• de Wet open overheid, burgerbrieven en klachten;
• de belangrijkste aspecten van de Algemene Verordening Gegevensbescherming;
• een globaal overzicht van de Algemene wet bestuursrecht met aandacht voor
- besluiten, bezwaar en beroep (wat is het);
- het horen van partijen.

Heb je vragen over deze cursus neem dan contact op met Hanneke Bezemer, opleidingscoördinator maatwerk, (070) 312 98 39 of h.bezemer@acwet.nl.


Programma en dagdelen

Donderdag 9 september 2021
09:30 - 12:00
Donderdag 23 september 2021
09:30 - 12:00
Donderdag 30 september 2021
09:30 - 12:00
Dinsdag 5 oktober 2021
09:30 - 12:00

Docenten

 • mr. M. (Marijke) Bootsman

  Wetgevingscoördinator
  Ministerie Volksgezondheid, Welzijn en Sport - Directie Wetgeving en Juridische Zaken

 • mr.drs. P.M. (Pauline) Verhaak

  CPO
  Ministerie van Justitie en Veiligheid - pSG cluster

 • mr. M.A.A. (Maik) Schumacher

  Senior Wetgevingsjurist
  Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties - CZW

 • mr. H.F.Th. (Hugo) Pennarts

  Adviseur
  Ten Holter / Noordam

 • mr. L.J. (Lex) Vogelaar

  Senior adviseur Juridische Zaken
  Ministerie van Justitie en Veiligheid - Directie Wetgeving en Juridische Zaken

Meer informatie?

Hanneke Bezemer

Opleidingscoördinator

h.bezemer@acwet.nl
06-11130259


Deze cursus op maat?