Openbaar bestuur op het grensvlak van publiek- en privaatrecht

6 « terug naar overzicht

Startdatum
23 november 2023
Doelgroep
Wetgevingsjuristen en overheidsjuristen
Leerlijn
Centrale en decentrale overheid

Prijs € 500,-


In deze cursus staat het privaatrechtelijk optreden van de overheid centraal. Daarbij komt zowel aan de orde dat de overheid privaatrechtelijk kan handelen, bijvoorbeeld door middel van het sluiten van een overeenkomst of een convenant als dat de overheid in private gedaante een publieke taak kan vervullen, bijvoorbeeld door middel van een overheidsstichting.

Tijdens deze cursus wordt uitvoerig stilgestaan bij de uiteenlopende situaties waarin de overheid bij de uitvoering van haar taken met de mogelijkheid van de privaatrechtelijke weg wordt geconfronteerd. Wat betekent het dat op privaatrechtelijk overheidsoptreden bestuursrechtelijke normen, zoals zorgvuldige voorbereiding en belangenafweging, van toepassing zijn?

Daarbij wordt zowel gekeken vanuit wetgevingsperspectief (bijv.: wanneer en hoe kan een convenant worden gesloten als alternatief voor een ministeriële regeling?) als vanuit een rechtsbeschermingsperspectief (bijv.: moet tegen de verrichte bestuurshandeling bij de bestuursrechter of bij de burgerlijke rechter worden opgekomen?).

Eén en ander wordt praktisch toegepast aan de hand van een aantal casusposities.

De docenten Huisman en Van der Veen zullen gelijktijdig aanwezig zijn. De ene docent zal je meer met het wetgevingsperspectief en de andere meer met het rechtsbeschermingsperspectief in aanraking brengen. Zij zullen daarover ook met elkaar in discussie gaan en een aantal concrete casusposities bespreken.

Oud-deelnemer aan het woord

Delen


Resultaat

Na afloop van de cursus kun je beter inschatten wanneer de overheid de publiek- of privaatrechtelijke weg moet kiezen, beter beoordelen of sprake is van een publiekrechtelijke of privaatrechtelijke weg, beter beoordelen welke normen gelden wanneer de privaatrechtelijke weg is gekozen en als wetgever beter anticiperen op de mogelijkheid dat er privaatrechtelijke alternatieven worden gezocht.


Programma en dagdelen

Donderdag 23 november 2023
09:30 - 16:30

'Opvallend goede docenten. Zeer deskundig en toegankelijk. Konden beiden uitstekend uitleggen en houden duidelijk van hun vak. Ook een goede interactie, zowel met de deelnemers als tussen de docenten onderling.'

'Concrete toepasbare theorie die ik kan betrekken bij bestaande problematiek.'

'Zeer deskundig, praktisch, ruimte voor discussies en vragen, prettige manier van werken met uitdelen van casus en stellen van vragen aan de deelnemers. Zeer interactief.'

'Ik heb echt iets geleerd dat ik in de praktijk kan brengen en dat een toegevoegde waarde heeft voor mijn werk.'

'Ik had van tevoren niet zo'n goed beeld van wat ik kon verwachten, maar hoopte op een gedegen kennismaking met het recht en de praktijk rond privaat- en bestuursrechtelijk overheidsoptreden. Dat is gelukt.'

mr.drs. R. (Rob) van Slijpe, Senior jurist bij het Ministerie van Infrastructuur en Milieu
'Deze cursus is een aanrader voor alle overheidsjuristen die weleens te maken hebben met privaatrechtelijke optreden door de overheid, zoals bijvoorbeeld het sluiten van overeenkomsten. De enthousiaste docenten laten met veel praktijkvoorbeelden zien waar de scheidslijn ligt tussen bestuursrechtelijke en privaatrechtelijk overheidsoptreden en wat daarbij de aandachtspunten zijn.'

mr.drs. R.F. (Frank) Jassies, Jurist bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
'Een prima cursus om je kennis over openbaar bestuur en privaatrecht bij te spijkeren. Goed samenspel tussen de twee docenten, erg actuele informatie (zelfs nog niet in druk verschenen). De docenten brachten de stof ook erg prettig en goed gestructureerd. Er was voldoende ruimte voor beantwoorden van praktijkvragen.'

mr. J.A. (André) Hofman, Plv. afdelingshoofd juridisch advies bij het Ministerie van Economische Zaken
'Voor juristen die niet in privaatrecht zijn gespecialiseerd, is deze cursus een aanrader om privaatrechtelijke elementen in het ambtelijke werk beter te herkennen en er correct mee om te gaan. Op een leuke manier behandelen de docenten praktijkcasus en gaan in op aandachtspunten die vanuit de cursisten komen.’

Docenten

  • prof. mr. F.J. (Frank) van Ommeren

    Hoogleraar Staats-en Bestuursrecht
    Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Rechtsgeleerdheid

  • prof. mr. G.A. (Gerrit) van der Veen

    Advocaat en partner
    AKD - locatie Rotterdam

Meer informatie?

Esther Ruigrok van de Werve

Opleidingscoördinator

e.ruigrok@acwet.nl


Deze cursus op maat?