Normalisatie en certificatie

6 « terug naar overzicht

Startdatum
6 november 2023
Doelgroep
Wetgevingsjuristen en overheidsjuristen
Leerlijn
Nationaal materieel recht
Inschrijven

Prijs € 500,-


Normalisatie en certificering zijn bijzondere technieken van zelfregulering, waarbij commerciële partijen vaak een grote rol spelen. Normalisatie betreft het standaardiseren van methoden waarmee de prestaties van een product worden bepaald zoals die van een lift. Certificering is een bijzonder type van toezicht (en handhaving) waarbij een certificaat als bewijs dient dat aan bepaalde eisen is voldaan.

De overheid kan van normalisatie en certificering gebruik maken en doet dat ook. Regelmatig wordt in regelgeving verwezen naar NENnormen en bepaalde certificaten. Dat is niet bezwaarlijk zolang daarbij de eisen van de democratische rechtsstaat en de interne Europese markt in acht worden genomen. Deze eisen staan in deze cursus centraal. Zo wordt bijvoorbeeld ingegaan op de waarborging door de overheid dat legitimiteit, deugdelijkheid en betrouwbaarheid van normalisatie- en certificeringsactiviteiten worden getoetst alvorens zij er gebruik van maken. En op de vraag of geen marktafscherming plaatsvindt die in strijd is met het EU-recht.

NB: deze cursus is ook opengesteld voor de trainees van de traineeopleidingen van de Academie.

Richard Neerhof is hoogleraar Bestuursrecht, in het bijzonder normalisatie, certificatie en accreditatie, aan de rechtenfaculteit van de Vrije Universiteit Amsterdam. Neerhof doet e onderzoek doen naar het gebruik van normalisatie en certificering voor de behartiging van publieke belangen, waaronder veiligheid en gezondheid. Zo zal hij kijken naar de knelpunten die zijn ontstaan door Europese regelgeving waarin,  de bewaking van kwaliteit van producten in sterke mate is uitbesteed aan private instellingen. Zijn aandacht gaat in het bijzonder uit naar de relatie van normalisatie en certificering tot wetgeving en besluitvorming door bestuursorganen.

Oud-deelnemer aan het woord

Resultaat

Na afloop van deze cursus kent u de verhouding tussen normalisatie en certificering ten opzichte van wetgeving, toezicht en handhaving door de overheid en kunt u normalisatie en certificatie op de juiste wijze inzetten.


Programma en dagdelen

Maandag 6 november 2023
09:30 - 16:30

'De cursus geeft een mooi overzicht van de actuele stand van zaken rond normalisatie en certificatie. Vooral het onderscheid tussen normalisatie, certificatie en accreditatie bood mij goed inzicht in de toepasbaarheid van deze instrumenten bij inrichting van regulering en toezicht in een concreet project waar ik bij betrokken ben.'

Docenten

  • prof. dr. mr. A.R. (Richard) Neerhof

    Hoogleraar Bestuursrecht
    Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Rechtsgeleerdheid

Meer informatie?

Esther Ruigrok van de Werve

Opleidingscoördinator

e.ruigrok@acwet.nl


Deze cursus op maat?