Grondrechten van de Europese Unie NIEUW!

6 « terug naar overzicht

Startdatum
18 juni 2019
Doelgroep
Overheidsjuristen en Wetgevingsjuristen
Thema
Europees en internationaal recht
Inschrijven

Prijs € 400,-


Hoe en wanneer gebruik ik het EU-Handvest voor de Grondrechten? Heeft het een meerwaarde ten opzichte van het EVRM? Wanneer moet ik het ene of juist het andere grondrechteninstrument gebruiken? In deze cursus worden deze en vele andere vragen beantwoord. Dit is relevant, omdat de grondrechten van de Europese Unie (EU) een steeds grotere rol spelen en kunnen opduiken in vrijwel alle rechtsgebieden. Het Handvest (bindend sinds 1 december 2009) bevat een breed scala aan grondrechten; in totaal staan er vijftig grondrechtenbepalingen in. Ten opzichte van internationale mensenrechtenverdragen, zoals het EVRM, kunnen de EU-grondrechten aanvullende bescherming bieden. Het Handvest is, anders dan het EVRM, echter niet zonder meer van toepassing in alle zaken. De toepasselijkheid ervan moet per geval worden beoordeeld.

Deze cursus geeft hiervoor handvatten: u raakt vertrouwd met het systeem van grondrechten in de Europese Unie en hun toepassing in het Nederlandse rechtssysteem.

Janneke Gerards is als hoogleraar fundamentele rechten verbonden aan het Montaigne Centrum voor Rechtsstaat en Rechtspleging van de Universiteit Utrecht. Haar onderzoek richt zich op Europese en nationale grondrechten en rechterlijke argumentatie. De onderlinge verhouding tussen het EVRM, het EU-Grondrechtenhandvest en nationale grondrechten speelt een belangrijke rol in haar onderzoek. Janneke Gerards is lid van de Koninklijke Nederlandse Academie voor Wetenschappen. Naast haar werk als wetenschapper vervult zij talrijke nevenfuncties, waaronder die van lid van de Commissie Mensenrechten van de Adviesraad Internationale Vraagstukken en die van raadsheer-plaatsvervanger in het gerechtshof Den Haag. Meer informatie is te vinden op www.uu.nl/medewerkers/jhgerards.

Mirjam de Mol is onderzoeker aan het Maastricht Centre of European Law van de Universiteit Maastricht, docent bij het Studiecentrum Rechtspleging (SSR) en raadsheer-plaatsvervanger bij het College van Beroep voor het Bedrijfsleven. Ze heeft tevens voor het Grondrechten Agentschap van de EU (FRA) een handboek voor wetgevers geschreven over het Handvest. Voorheen werkte ze onder meer als senior jurist bij het Ministerie van Buitenlandse zaken.


Resultaat

Na afloop van de cursus

 • heeft u kennis van en inzicht in het systeem van grondrechten in de Europese Unie en de verschillende bronnen van grondrechten die daarin een rol spelen,
 • weet u op welke overheidshandelingen de EU-grondrechten van toepassing zijn;
 • heeft u inzicht in de ratio en werking van artikel 51, lid 1, van het Handvest en
 • kunt u deze kennis toepassen in uw werk als wetgevings- of overheidsjurist.


Programma en dagdelen

18 juni 2019
09:30 - 16:30

Docenten

 • mr.dr. M. (Mirjam) de Mol

  Onderzoeker
  Maatricht University - Maastricht Centre for European Law

 • prof.mr. J.H. (Janneke) Gerards

  Hoogleraar
  Universiteit Utrecht - Faculteit Recht, Economie, Bestuur en Organisatie

Meer informatie?

Esther Ruigrok van de Werve

Esther Ruigrok van de Werve

Opleidingscoördinator open inschrijvingen

e.ruigrok@acwet.nl
070 - 312 98 41


Deze cursus op maat?