Groepsbesluitvorming

3 « terug naar overzicht

Startdatum
12 oktober 2020
Doelgroep
Wetgevingsjuristen en overheidsjuristen
Leerlijn
Psychologische inzichten voor rijksjuristen
Inschrijven

Prijs € 200,-


Bij besluitvorming binnen de overheid zijn vaak meerdere partijen betrokken. Meer betrokken personen betekent meer aanwezige kennis. Dit blijkt echter zelden tot betere besluitvorming te leiden. In deze cursus staat daarom de vraag centraal waarom groepsbesluitvorming zo lastig is en hoe het beter kan. Er komt een aantal psychologische aannames aan de orde die ervoor kunnen zorgen dat besluiten niet optimaal zijn. Deze aannames zullen ook aan de eigen ervaringen van de cursisten worden getoetst. Vervolgens wordt bezien hoe groepsbesluitvorming in het algemeen en in de door de cursisten ingebrachte casuïstiek kan worden verbeterd.

NB: In deze cursus staat het totstandkomen van besluiten in een groep centraal. Wie (daarnaast) meer wil weten over het balanceren van eigen en andermans belang, kan de cursus ‘Dilemma’s in samenwerking: balanceren van verschillende belangen volgen!

illie Aaldering is universitair docent bij de faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen in de programmagroep ‘Arbeids- en organisatiepsychologie’ van de Universiteit van Amsterdam.

Deze cursus is onderdeel van de leerlijn ‘Psychologische inzichten voor rijksjuristen'. In deze leerlijn komen verschillende aspecten van het sociaal-psychologische perspectief op wetgevings- en handhavingsproblemen aan bod. De docenten die deze leerlijn verzorgen, werken samen in het kader van het Kurt Lewin Institute, het landelijke kennisnetwerk op het gebied van de Sociale Psychologie en haar toepassingenhttps://psychologievansociaalgedrag.nl/


Resultaat

Na deze cursus weet u waarom groepsbesluiten niet altijd optimaal zijn en hoe u dat kunt verbeteren.


Programma en dagdelen

Maandag 12 oktober 2020
09:30 - 12:30

Docenten

  • dr. H. (Hillie) Aaldering

    Universitair Docent
    Universiteit van Amsterdam- Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen

Meer informatie?

Esther Ruigrok van de Werve

Opleidingscoördinator open inschrijvingen

e.ruigrok@acwet.nl
070 - 312 98 41


Deze cursus op maat?