Effectief overtuigen I Gesprekken en regiestijlen VOL!

12 « terug naar overzicht

Startdatum
10 december 2024
Doelgroep
Wetgevingsjuristen en overheidsjuristen
Leerlijn
Vaardigheden
Inschrijven

Prijs € 1.200,-


Het inzetten van juridische expertise in een politiek-bestuurlijke omgeving vergt goede communicatieve vaardigheden. Niet alleen vakgenoten maar ook collega’s uit andere disciplines moeten immers worden overtuigd. Evenals uitvoerders, handhavers en andere belanghebbenden. En dat zowel op (inter)departementaal als (inter)nationaal niveau, binnen steeds kortere tijd. Deze training biedt de mogelijkheid de eigen gespreksvaardigheden te optimaliseren. Aan de orde komt hoe de regie in een professionele relatie wordt gevoerd (aan de hand van gespreksvaardigheden als actief luisteren, acteren op zowel inhoud, proces als relatieniveau, verschillende regiestijlen en interventietechnieken) en hoe met weerstand kan worden omgegaan.

De training wordt voor iedere cursist op maat gemaakt door een intakeformulier en de mogelijkheid om aan de hand van eigen casuïstiek te oefenen. De kleine groep van maximaal 8 cursisten garandeert persoonlijke aandacht voor elke cursist.

Oud-deelnemer aan het woord

Delen


Resultaat

Na afloop van de training ken je jouw persoonlijke communicatiestijl; kun je jouw communicatie afstemmen op de communicatiestijl van je gesprekspartner zonder je eigen stijl geweld aan te doen en kun je regie voeren in professionele relaties en omgaan met weerstand.


Programma en dagdelen

Dinsdag 10 december 2024
09:30 - 16:30
Woensdag 11 december 2024
09:30 - 16:30

‘Zeer snel wordt de vinger op de zere plek gelegd en door de goede feedback weet je waaraan je moet werken en hoe je daarmee aan de slag kunt.’

‘Het naspelen van een casus levert door de eerlijke feedback van trainer en acteur een heldere spiegel op voor zelfreflectie.’

‘Het meest waardevolle aspect is dat je eerst "de theorie" leert/krijgt aangereikt en daar vervolgens ook echt individueel mee aan de slag gaat. Er is heel veel persoonlijke aandacht en er wordt echt gekeken naar wat jij in jouw specifieke situatie zou kunnen doen. De training is intensief, spannend maar tegelijkertijd ook enorm leerzaam en stimulerend. Ik heb echt het idee dat ik veel geleerd heb.’

'Bijzonder knap zo snel als Erland en Bert iedereen doorgrondde en voor iedereen de juiste oefening selecteerde om een actieve rol in te spelen. De rollenspellen waren heel illustratief, zowel voor de desbetreffende deelnemer als voor de toeschouwers.'

Ir. D.A. (Diederik) van Luijk, Analist Cybersecurity bij het Nationaal Cyber Security Centrum

‘De training effectief overtuigen I is voor mij waardevol gebleken omdat ik me bewuster ben geworden van mijn manier van communiceren en de invloed daarvan op anderen. Ik merk duidelijk dat ik hierdoor beter in staat ben dan voorheen om anderen mee te nemen in mijn verhaal en daardoor meer effect op mijn omgeving weet te bereiken. Dit resultaat is mijns inziens te danken aan de voortreffelijke aanpak van de trainer en de acteur waarbij zij snel en precies individuele uitdagingen zichtbaar maken en vervolgens effectief aanpakken!’

Docenten

  • drs. E.J.R. (Erland) Swaving

    Zelfstandig trainer
    Swaving Consultancy, Training en Coaching

Meer informatie?

Esther Ruigrok van de Werve

Opleidingscoördinator

e.ruigrok@acwet.nl


Deze cursus op maat?