Effectief adviseren over complexe materie

12 « terug naar overzicht

Startdatum
8 februari 2024
Doelgroep
Wetgevingsjuristen, overheidsjuristen en andere experts die advies uitbrengen aan generalisten
Leerlijn
Vaardigheidstrainingen
Inschrijven

Prijs € 1.200,-


Het schrijven van adviezen is een belangrijke taak van overheids- en wetgevingsjuristen. Voor beleidsambtenaren, parlementariërs en bewindslieden is juridisch advies vaak moeilijk te lezen: de wijze van redeneren en het taalgebruik van de jurist zijn bij hen onbekend.

In deze training leren de deelnemers hoe zij de adviezen zodanig kunnen onderbouwen, structureren en formuleren dat hun teksten daadwerkelijk begrepen worden. Ook wordt aandacht besteed aan een efficiënte werkwijze bij het schrijven. Uw eigen teksten worden in de training getoetst aan moderne taalkundige inzichten en u krijgt advies over uw eigen werk.

Oud-deelnemer aan het woord

Resultaat

Na afloop van de training zijn uw schrijfproces en schrijfstijl verbeterd; weet u een schrijfklus goed voor te bereiden en efficiënt aan te pakken en kunt u over ingewikkelde materie helder, bondig en overtuigend schriftelijk adviseren.


Programma en dagdelen

Donderdag 8 februari 2024
09:30 - 16:30
Donderdag 15 februari 2024
09:30 - 16:30

'Verbinding tussen de algemene theorie over het schrijven en concrete en praktische problemen die een (ambtelijke) schrijver tegenkomt.'

'De trainer verstaat de kunst om op het eerste oog droge onderwerpen, zoals werkplannen, tekststructuur en grammatica, op een toegankelijke en aantrekkelijke manier te behandelen.'

mr. H. (Hilde-Lotte) Bouius BA, Jurist bij het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap:
‘Ik kan deze training van harte aanraden aan iedereen die regelmatig schriftelijk adviseert. Je leert kritisch naar je eigen teksten te kijken en daarnaast vroegtijdig stil te staan bij de bouwstenen van een goed advies.’

Docenten

  • drs. J.W. (Jan Willem) Jurg

    Raadsadviseur
    Hoge Raad der Nederlanden

Meer informatie?

Esther Ruigrok van de Werve

Opleidingscoördinator

e.ruigrok@acwet.nl


Deze cursus op maat?