De democratische rechtsstaat in de praktijk, dat zijn wij!

3 « terug naar overzicht

Startdatum
11 september 2023
Doelgroep
Wetgevingsjuristen en overheidsjuristen
Leerlijn
Overheid algemeen

Prijs € 250,-


‘Bij de uitvoering van de kinderopvangtoeslagen zijn de grondbeginselen van de rechtsstaat geschonden’, aldus de Parlementaire ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag. Een belangrijke conclusie die alle ambtenaren en in het bijzonder Rijksjuristen aan het denken heeft gezet. Wij geven immers allemaal vorm aan de rechtsstaat, maar wat verstaan wij daar onder? Wij weten dat het in de kern gaat om het beschermen van burgers, maar wat zijn die grondbeginselen precies? Welke rol spelen wij in de verwezenlijking daarvan? En hoe beïnvloeden die beginselen ons dagelijks werk?

De docenten bespreken deze vragen aan de hand van actuele ontwikkelingen op dit gebied. Zo heeft het kabinet onder meer toegezegd om de informatievoorziening aan de Kamers te verbeteren. Wat betekent dat concreet voor ons? Vragen die volop de gelegenheid bieden om met elkaar van gedachten te wisselen.

NB: deze cursus is ook opengesteld voor de trainees van de geaccrediteerde masteropleiding van de Academie.


Resultaat

Na deze cursus heeft u de beginselen van de rechtsstaat weer scherp voor ogen en weet u hoe u daaraan in de praktijk handen en voeten kunt geven.


Programma en dagdelen

Maandag 11 september 2023
13:30 - 16:30

Docenten

  • mr. L.L. (Lotte) van der Laan

    Adjunct-secretaris Staatscommissie rechtsstaat
    Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties - CZW

  • mr. S.J.M. (Sanne) Reinders

    Wetgevingsjurist
    Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties - CZW

Meer informatie?

Esther Ruigrok van de Werve

Opleidingscoördinator

e.ruigrok@acwet.nl


Deze cursus op maat?