De democratische rechtsstaat in de praktijk, dat zijn wij! NIEUW! Online

3 « terug naar overzicht

Startdatum
17 juni 2021
Doelgroep
Wetgevingsjuristen en overheidsjuristen
Leerlijn
Overheid algemeen
Inschrijven

Prijs € 200,-


‘Bij de uitvoering van de kinderopvangtoeslagen zijn de grondbeginselen van de rechtsstaat geschonden’, aldus de Parlementaire ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag. Een belangrijke conclusie die alle ambtenaren en in het bijzonder Rijksjuristen aan het denken heeft gezet. Wij geven immers allemaal vorm aan de rechtsstaat, maar wat verstaan wij daar onder? Wij weten dat het in de kern gaat om het beschermen van burgers, maar wat zijn die grondbeginselen precies? Welke rol spelen wij in de verwezenlijking daarvan? En hoe beïnvloeden die beginselen ons dagelijks werk?

De docenten bespreken deze vragen aan de hand van actuele ontwikkelingen op dit gebied. Zo heeft het kabinet onder meer toegezegd om de informatievoorziening aan de Kamers te verbeteren. Wat betekent dat concreet voor ons? Vragen die volop de gelegenheid bieden om met elkaar van gedachten te wisselen.


Resultaat

Na deze cursus heeft u de beginselen van de rechtsstaat weer scherp voor ogen en weet u hoe u daaraan in de praktijk handen en voeten kunt geven.


Programma en dagdelen

Donderdag 17 juni 2021
09:30 - 12:30

Docenten

  • mr. H.M.B. (Henk-Martijn) Breunese

    Wetgevingsjurist
    Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties - CZW

  • mr. H.H.A. (Helene) de Man

    Senior juridisch beleidsmedewerker
    Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties - CZW

Meer informatie?

Esther Ruigrok van de Werve

Opleidingscoördinator open inschrijvingen

e.ruigrok@acwet.nl
070 - 312 98 41


Deze cursus op maat?