Budgettair beleid

9 « terug naar overzicht

Startdatum
28 september 2023
Doelgroep
Wetgevingsjuristen en overheidsjuristen
Leerlijn
Overheid algemeen
Inschrijven

Prijs € 750,-


Voor juristen is van belang dat zij de regels voor goed financieel beheer kunnen toepassen en op de begroting en de financiële verantwoording kunnen anticiperen. In deze cursus komt daartoe het budgettaire beleid van de Rijksoverheid aan de orde.

In de eerste sessie komen de eisen die de Comptabiliteitswet stelt aan de financiën van het Rijk aan de orde. Daarnaast wordt de jaarlijkse begrotingscyclus behandeld. Hoe zit de begrotingscyclus in elkaar van de Miljoenennota tot de Verantwoordingsdag? En wie zijn daar allemaal bij betrokken? De tweede sessie is gewijd aan hoe het begrotingsbeleid werkt. Wat is trendmatig begrotingsbeleid, en wat betekent dat voor beleidsmakers? Hoe staan de overheidsfinanciën er eigenlijk voor? En hoe komt het begrotingsbeleid precies tot stand? In de laatste sessie wordt bezien op welke manier de verschillende ministeries in de praktijk omgaan met de financiële paragraaf in toelichtingen en beleidsnota’s.

NB: deze cursus is ook opengesteld voor de trainees van de traineeopleidingen van de Academie.

Oud-deelnemer aan het woord

Resultaat

Na afloop van de cursus weet u hoe het budgettaire beleid van de overheid in elkaar zit en welke rol juristen daarin kunnen en moeten spelen.


Programma en dagdelen

Donderdag 28 september 2023
09:30 - 12:30
Donderdag 5 oktober 2023
09:30 - 12:30
Donderdag 12 oktober 2023
09:30 - 12:30

'Cursus geeft mooi overzicht van de wereld van het budgettair beleid.'

'Duidelijke verhalen waardoor de materie op een heldere manier werd overgebracht en goed te begrijpen is voor een leek.'

'Buitengewoon interessant om een zeer belangrijk onderdeel van de praktijk van de rijksoverheid beter te begrijpen.'

'De cursus bood het inzicht in de overheidsfinanciën waar ik naar op zoek was.'

'Biedt goede basiskennis over begrotings- en verantwoordingscyclus bij de overheid.'

Docenten

 • mr. R.A. (Roos) Koppenol

  Jurist
  Ministerie van Financiën - DG Rijksbegroting

 • K. (Krista) Bruns

  Senior Beleidsadviseur Begrotingsbeleid
  Ministerie van Financiën - DG Rijksbegroting

 • ir. A. (Anouk) Christiaanse

  Coördinator begrotingscluster
  Ministerie van Justitie en Veiligheid - SG Cluster

Meer informatie?

Esther Ruigrok van de Werve

Opleidingscoördinator

e.ruigrok@acwet.nl


Deze cursus op maat?