Budgettair beleid VOL!

9 « terug naar overzicht

Startdatum
15 september 2021
Doelgroep
Wetgevingsjuristen en overheidsjuristen
Leerlijn
Overheid algemeen

Prijs € 600,-


Voor juristen is van belang dat zij de regels voor goed financieel beheer kunnen toepassen en op de begroting en de financiële verantwoording kunnen anticiperen. In deze cursus komt daartoe het budgettaire beleid van de Rijksoverheid aan de orde.

In de eerste sessie komen de eisen die de Comptabiliteitswet stelt aan de financiën van het Rijk aan de orde. Daarnaast wordt de jaarlijkse begrotingscyclus behandeld. Hoe zit de begrotingscyclus in elkaar van de Miljoenennota tot de Verantwoordingsdag? En wie zijn daar allemaal bij betrokken? De tweede sessie is gewijd aan hoe het begrotingsbeleid werkt. Wat is trendmatig begrotingsbeleid, en wat betekent dat voor beleidsmakers? Hoe staan de overheidsfinanciën er eigenlijk voor? En hoe komt het begrotingsbeleid precies tot stand? In de laatste sessie wordt bezien op welke manier de verschillende ministeries in de praktijk omgaan met de financiële paragraaf in toelichtingen en beleidsnota’s.

NB: deze cursus is ook opengesteld voor de trainees van de geaccrediteerde masteropleiding van de Academie.

Oud-deelnemer aan het woord

Resultaat

Na afloop van de cursus weet u hoe het budgettaire beleid van de overheid in elkaar zit en welke rol juristen daarin kunnen en moeten spelen.


Programma en dagdelen

Woensdag 15 september 2021
09:30 - 12:30 Comptabiliteitswet en financiële governance
Woensdag 22 september 2021
09:30 - 12:30 Budgettair beleid in het algemeen
Woensdag 29 september 2021
09:30 - 12:30 De praktijk van de de financiële paragraaf in toelichtingen en beleidsnota’s

'Cursus geeft mooi overzicht van de wereld van het budgettair beleid.'

'Duidelijke verhalen waardoor de materie op een heldere manier werd overgebracht en goed te begrijpen is voor een leek.'

'Buitengewoon interessant om een zeer belangrijk onderdeel van de praktijk van de rijksoverheid beter te begrijpen.'

'De cursus bood het inzicht in de overheidsfinanciën waar ik naar op zoek was.'

'Biedt goede basiskennis over begrotings- en verantwoordingscyclus bij de overheid.'

Docenten

 • mr. R.A. (Roos) Koppenol

  Jurist
  Ministerie van Financiën - DG Rijksbegroting

 • drs. H.G.M. (Henk) Keijzer

  Coördinator begroting/Plv. Hoofd
  Ministerie van Justitie en Veiligheid - SG Cluster

 • A. (Abrahim) Miro

  Senior beleidsadviseur begrotingsbeleid
  Ministerie van Financiën - DG Rijksbegroting

Meer informatie?

Esther Ruigrok van de Werve

Opleidingscoördinator

e.ruigrok@acwet.nl


Deze cursus op maat?