Beleidsvoorbereiding: beleidskompas en uitvoerbaarheidstoets decentrale overheden

3 « terug naar overzicht

Startdatum
11 juni 2024
Doelgroep
Juristen en beleidsmedewerkers die beleid of regelgeving ontwerpen

Prijs € 250,-


De uitvoerbaarheid van beleid staat in de schijnwerpers. Vooral wanneer beleid en de daarop gebaseerde regelgeving in de weg staan aan het oplossen van maatschappelijke problemen door uitvoeringsorganisaties en decentrale overheden.

Als je werkt aan beleid en regelgeving wil je natuurlijk weten: hoe voorkom ik dit en hoe werkt het uitvoerbaar inrichten van het beleid zodat we komen tot effectieve wetgeving? In deze cursus richten we ons op deze vragen.

Deze cursus leert deelnemers aan de hand van het Beleidskompas de juiste vragen te stellen en waar nodig onderbouwd tegenwicht te bieden om onuitvoerbaar beleid en regelgeving te voorkomen. De cursus besteedt ook aandacht aan het betrekken van de decentrale overheden die het beleid en regelgeving zullen uitvoeren.

We gaan aan de slag met een gemixte groep van beleidsmedewerkers én juristen die werken aan beleid of regelgeving (wetgevings- of beleidsjuristen). De uitvoerbaarheid van beleid gaat immers beide groepen aan. Hoewel beleidsmedewerkers meestal aan de lat staan voor de beleidsvoorbereiding, wordt van juristen verwacht een kritische en meedenkende sparringpartner te zijn. Die rol is niet alleen nodig om te komen tot deugdelijk beleid, maar ook voor het bewaken van de kwaliteit en rechtsstatelijkheid van de regelgeving die op dat beleid is gebaseerd.

De cursus bestaat uit drie delen: een interactief hoorcollege, rollenspel en reflectie. Tijdens het eerste uur van de cursus word je meegenomen in de werking van het Beleidskompas en de Uitvoerbaarheidstoets decentrale overheden (UDO). Bij de bespreking van het Beleidskompas komen onderwerpen aan bod als de doenlijkheid, doelmatigheid en doeltreffendheid, uitvoering en toezicht. Bij de UDO bespreken we wat specifiek van belang is bij de voorbereiding van nieuw beleid voor gemeenten, provincies en/of waterschappen. Vervolgens ga je met een rollenspel aan de slag om het geleerde direct in de praktijk toe te passen. Dat doen we aan de hand van een actuele casus. Aan het eind van de cursus is er ruimte voor reflectie op het rollenspel en wat je hiervan meeneemt in je werk.

Ter voorbereiding op de cursus wordt van je verwacht om de e-learning ‘Basismodule beleid maken met het Beleidskompas’ door te nemen. Je vindt de e-learning op deze pagina van het Beleidskompas.

NB: er kan een selectie plaatsvinden om de groep divers te houden.

Delen


Resultaat

Na deelname aan deze cursus:

·         Heb je (meer) inzicht in het beleidsproces en hoe dat tot stand komt in de samenhang met het wetgevingstraject.

·         Ken je de stappen van de beleidsvoorbereiding en zie je het belang van het tijdig betrekken van belanghebbenden daarbij.

·         Begrijp je hoe een beleidsproces tot stand komt in wisselwerking met de weerbarstige politieke realiteit.

·         Weet je hoe getoetst wordt aan de uitvoerbaarheid van beleid en wetgeving die relevant zijn voor decentrale overheden.


Programma en dagdelen

Dinsdag 11 juni 2024
09:30 - 12:30

Docenten

 • A.J. (Abdel-Jaouad) Ouarraki

  Beleidsmedewerker Beleidskompas
  Ministerie van Justitie en Veiligheid - Directie Wetgeving en Juridische Zaken

 • mr. Y.C.C. (Yolanthe) Sinnige

  Projectmanager
  Ministerie van BZK - DG Openbaar Bestuur & Democratische Rechtsstaat

 • mr. L.E. (Lucien) Weide

  Raadadviseur
  Ministerie van Justitie en Veiligheid - Directie Wetgeving en Juridische Zaken

 • T. (Tom) van der Lelij

  Senior Adviseur
  Ministerie van BZK - DG Openbaar Bestuur & Democratische Rechtsstaat

Meer informatie?

Esther Ruigrok van de Werve

Opleidingscoördinator

e.ruigrok@acwet.nl


Deze cursus op maat?