Basiscursus Wet open overheid

3 « terug naar overzicht

Startdatum
21 november 2023
Doelgroep
Overheidsjuristen
Leerlijn
Nationaal materieel recht
Inschrijven

Prijs € 250,-


In deze basiscursus komen in vogelvlucht de ontwikkeling, de structuur en de dagelijkse praktijk van de Wet open overheid (Woo) aan de orde. Aan de hand van casuïstiek en recente ontwikkelingen zullen de docenten de uitzonderingsgronden, de verhouding tussen de Woo en andere openbaarmakingsregelingen, zoals artikel 68 van de Grondwet (inlichtingenplicht Staten-Generaal) behandelen en praktische handreikingen over de afhandeling van informatieverzoeken geven. Er is ruime gelegenheid voor vragen en het reflecteren op ervaringen van de deelnemers. Ook is het mogelijk om vooraf een casus, een praktijkvoorbeeld of vragen in te dienen.

Oud-deelnemer aan het woord

Resultaat

Na deze cursus heeft u inzicht in de theorie en de praktijk van de Woo en bent u in staat woo-verzoeken af te handelen.


Programma en dagdelen

Dinsdag 21 november 2023
13:30 - 17:00

'Ik weet weer wat de actuele stand van de wetgeving en de jurisprudentie is op dit terrein!'

'Goede balans tussen theorie en praktijk.'

Docenten

  • mr.drs. T.J. (Tim) Sterkenburg

    Coördinerend jurist bestuursrecht
    Ministerie van Justitie en Veiligheid - Directie Wetgeving en Juridische Zaken

  • E. (Esmée) Nanninga

    Senior inspecteur
    Autoriteit Consument en Markt

Meer informatie?

Esther Ruigrok van de Werve

Opleidingscoördinator

e.ruigrok@acwet.nl


Deze cursus op maat?