AVG-proof wetgeven

6 « terug naar overzicht

Startdatum
15 mei 2024
Doelgroep
Wetgevingsjuristen
Leerlijn
Overheidsinformatie en gegevensbescherming

Prijs € 500,-


De Algemene Verordening Gegevensbescherming (verder: AVG) en de Uitvoeringswet AVG (UAVG) zijn op 25 mei 2018 in werking getreden. Er zijn vele cursussen over de AVG maar wat betekent deze verordening eigenlijk concreet voor jouw werk als wetgevingsjurist? Worstel jij soms ook met vragen bijvoorbeeld over het begrip ´grondslag´? Of wat ´doelbinding ´ nou precies inhoudt en welke invloed dat beginsel heeft? En hoe het zit met die bijzondere categorieën van persoonsgegevens? Onder welke voorwaarden mogen die eigenlijk worden verwerkt?

In deze cursus staat de vraag centraal wat er in nationale wetgeving nog moet of mag worden geregeld en hoe die wetgeving dan vervolgens vorm te geven. Daarnaast leer je waaraan je extra aandacht moet besteden in de memorie van toelichting en waarop de Autoriteit Persoonsgegevens en de Raad van State letten. Er komen vele voorbeelden en praktische tips aan de orde. In het tweede dagdeel wordt de theorie in praktijk gebracht, onder meer door gezamenlijk een aantal korte huiswerkopdrachten te bespreken.

Deze cursus overlapt voor een aanzienlijk deel met de cursus 'AVG The basics voor overheidsjuristen.' Het is niet zinvol om beide cursussen te volgen. 

NB: dit is een basiscursus, voorkennis is niet vereist.
 

Oud-deelnemer aan het woord

Delen


Resultaat

Na deze cursus weet je welke elementen je altijd in wetgeving zal moet opnemen als het verwerken van persoonsgegevens aan de orde is. Verder kun je de belangrijkste valkuilen tijdig ontdekken en weet je waar je de nodige nadere informatie kan vinden als je meer verdieping zoekt.


Programma en dagdelen

Woensdag 15 mei 2024
09:30 - 12:30
Vrijdag 24 mei 2024
09:30 - 12:30

'Bevat erg nuttige en praktische tips voor hoe je de AVG goed toepast in wetgeving.'

'Deskundige docent!'

'Concrete tips en achtergrond van bepalingen. Fijne docent!'

'Goed toegesneden op de wetgevingspraktijk met handige tips.'

 

 

Docenten

  • mr. S. (Sanne) van de Velde

    Afdelingshoofd ABJZ
    Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat - Hoofddirectie Bestuurlijke en Juridische Zaken

Meer informatie?

Esther Ruigrok van de Werve

Opleidingscoördinator

e.ruigrok@acwet.nl


Deze cursus op maat?