Actualiteitencursus: hoe krijgen we rust terug in het begrotingsproces? NIEUW!

3 « terug naar overzicht

Startdatum
11 november 2024
Doelgroep
Wetgevingsjuristen en overheidsjuristen
Leerlijn
Democratische rechtsstaat
Inschrijven

Prijs € 250,-


Coronacrisis. Energiecrisis. Inflatie. Allemaal hebben ze grote sporen achtergelaten, ook binnen begrotingsland. De benodigde rust en orde in het begrotingsproces is hierdoor ver te zoeken.

In deze cursus duik je samen met de docent in het actuele vraagstuk van het onrustig begrotingsproces. Welke verschillende pogingen zijn gedaan om de rust terug te krijgen in het begrotingsproces? In hoeverre is het nog mogelijk om het budgetrecht effectief uit te oefenen? Hoe kunnen we het hoge aantal incidentele suppletoire begrotingsvoorstellen verminderen? Wat zijn de ervaringen met de Voorjaarsnota nieuwe stijl? En welke rol speelt de Tweede Kamer in de ontstane onrust in het begrotingsproces? Die vragen zullen tijdens de cursus worden behandeld.

De cursus bestaat uit drie onderdelen. Ten eerste wordt ingegaan op de wijze waarop begrotingsbesluitvorming idealiter hoort te werken. Onder andere de recente evaluatie van de Comptabiliteitswet komt hier aan bod. Ten tweede wordt ingegaan op de redenen waarom het begrotingsproces uit het lood is geslagen. De reacties vanuit regering en parlement op de recente crises worden hier besproken. Tot slot worden oplossingsrichtingen en handvaten gegeven om de rust terug te krijgen in het begrotingsproces. Tijdens de cursus is volop ruimte voor eigen inbreng en discussie.

Voor deelname aan deze actualiteitencursus is het aan te raden om al enige kennis over het begrotingsproces te hebben. Voor het opdoen van deze kennis kan je de cursus budgettair beleid volgen.

Delen


Resultaat

Na afloop van de cursus heb je inzicht in hoe het begrotingsproces er idealiter uit ziet, welke actuele uitdagingen spelen en wat de oplossingsrichtingen daarvoor zijn.


Programma en dagdelen

Maandag 11 november 2024
09:30 - 12:30

Docenten

  • mr. J.L. (Jasper) Boon

    Wetgevingsadviseur
    Raad van State - Afdeling Advisering

Meer informatie?

Esther Ruigrok van de Werve

Opleidingscoördinator

e.ruigrok@acwet.nl


Deze cursus op maat?