Schrijven voor de publicatiereeks

Heeft u een interessante publicatie die aan de reeks kan worden toegevoegd? Dan kunt u deze toesturen naar de redactiecommissie: m.wesselink@acwet.nl. De redactiecommissie verleent goedkeuring indien aan de volgende criteria is voldaan:

Toetsingscriteria plaatsing publicatie

  • Het onderwerp is relevant voor overheidsjuristen en / of wetgevingsjuristen, waarbij de voorkeur uitgaat naar onderwerpen die bijdragen aan vernieuwing, verbreding of harmonisering van wetgeving(skwaliteit) of de juridische praktijk van de Rijksoverheid. 
  • De onderzoeksvraag is onderbouwd beantwoord. 
  • De publicatie is logisch opgebouwd en in duidelijke taal geschreven. 

Redactiecommissie

mr. J.A.P. (Jan) Veringa (voorzitter)
Directeur Wetgeving en Juridische Zaken
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

prof.mr. E. (Bert) Niemeijer
Rector
Academie voor Wetgeving & Academie voor Overheidsjuristen

prof.dr. P.C. (Pauline) Westerman
Hoogleraar rechtsfilosofie
Rijksuniversiteit Groningen
&
Programmamanager Onderzoek en Ontwikkeling
Academie voor Wetgeving & Academie voor Overheidsjuristen

dr.mr. M. (Monique) Wesselink (secretaris)
Programmamanager
Academie voor Wetgeving & Academie voor Overheidsjuristen 

Meer informatie?

Monique Wesselink

dr. mr. Monique Wesselink

Programmamanager

m.wesselink@acwet.nl
070 - 312 98 35