15 september 2016

Aandacht voor digitalisering

Digitalisering brengt juridische uitdagingen met zich mee. Zo zullen juristen door de vereenvoudigde manier van informatie-uitwisseling steeds vaker een afweging moeten maken tussen de bescherming van (persoons)gegevens en andere beleidsdoelstellingen, zoals het hergebruik van overheidsinformatie en (keten)samenwerking. De cursus Wet bescherming persoonsgegevens en de publieke sector is mede ontwikkeld om die afweging beter onderbouwd te kunnen maken. Daarnaast neemt ook de behoefte aan technische kennis toe. Zonder kennis van de onderliggende techniek kan geen goede juridische oplossing worden bedacht. Om die reden wordt in de cursus Cybersecurity voor juristen: een introductie en sinds 2013 ook al in de cursus Telecommunicatierecht aandacht besteed aan de technische aspecten, zoals  de vraag welke sporen je achterlaat als je gebruikmaakt van een smartphone of een I-pad.

Verder beogen wij via discussiebijeenkomsten en lezingen de kennisdeling te bevorderen over de ontwikkelingen die op het terrein van de digitalisering binnen de overheid gaande zijn. Zo organiseerden wij reeds discussiebijeenkomsten over:

Uit het aantal aanmeldingen voor deze bijeenkomsten en de reacties daarop bleek dat hieraan behoefte bestaat. Dat gold ook voor de lezing over Big data: kansen en risico’s voor de overheid, die afgelopen juni zelfs tweemaal werd aangeboden. Komend najaar borduren wij daarop voort.

  • Op 15 december hopen wij het vervolg op de lezing van afgelopen juni te kunnen aanbieden: een lezing over de kabinetsreactie op het recent verschenen rapport van De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid ‘Big data in een vrije en veilige samenleving’. Meer informatie volgt.
  • Verder vindt op 15 november een discussiebijeenkomst plaats over de mogelijke gevolgen van ‘Blockchain', een nieuwe internettechnologie die het mogelijk maakt dat partijen via internet een transactie kunnen aangaan zonder dat ze elkaar hoeven te kennen of te vertrouwen. Indien blockchain algemeen inzetbaar wordt, kan dat grote gevolgen voor de juridische wereld hebben. Te denken valt aan de positie van Trusted Third Parties (zoals het notariaat, de banken en de overheid zelf), de gevolgen voor de privacy en de juridische status van geautomatiseerde contracten, of wel ‘smart contracts’ (wie verricht nu eigenlijk de rechtshandeling, welk recht is toepasselijk, wie is aansprakelijk voor programmeerfouten etc.). Na een inleiding (uitleg van de blockchain technologie, achtergrond en geschiedenis, mogelijke toepassingen, kansen en risico’s) inventariseren en bespreken we met elkaar de mogelijke gevolgen van blockchain voor de overheid. 

Wij hopen uiteraard weer op een overweldigend aantal inschrijvingen!


Meer informatie?

Monique Wesselink

dr. mr. Monique Wesselink

Programmamanager

m.wesselink@acwet.nl
070 - 312 98 35