Wetgeving en beleid maken op een 'inclusieve' manier

3 « terug naar overzicht

Startdatum
13 mei 2024
Doelgroep
Wetgevingsjuristen en overheidsjuristen
Leerlijn
Wetten en regels ontwerpen
Inschrijven

Prijs € 250,-


Toepassing van de human rights-based approach.

Nederland is via verdragen gebonden aan mensenrechtennormen. Normen die ook voor de wetgevings- en overheidspraktijk zeer relevant zijn. Uiteraard: nationaal beleid en nationale wetgeving moet in overeenstemming zijn met verdragsnormen. Dat aspect is voor vele juristen bekend. De nadruk in de cursus ligt echter op een ander aspect van mensenrechtennormen, op de procedurele kant: hoe maak je wetgeving en beleid op een verdragsconforme, inclusieve wijze? Hoe kunnen deze aspecten van verschillende mensenrechtenverdragen (ook in VN-verband) worden meegenomen bij het maken van wetgeving? Wat houdt een inclusief wetgevingsproces in, als je kijkt naar bijvoorbeeld ras, geslacht en handicap? En wat betekent de mensenrechtenbenadering precies? Het VN-verdrag handicap dat sinds 2016 voor Nederland geldt, heeft deze vragen op scherp gesteld en biedt een interessant vertrekpunt voor het beantwoorden van deze vragen. Maar het vraagstuk van inclusieve wetgeving is breder.

Tijdens deze cursus komt de meer programmatische kant van mensenrechtenverdragen aan de orde, waarbij de zogenoemde human rights-based approach centraal staat. Dit gebeurt zoveel mogelijk aan de hand van voorbeelden uit de praktijk. Deelnemers kunnen voorafgaand aan de cursus dan ook aangeven waar zij zelf tegenaan lopen bij het voorbereiden en maken van inclusieve wetgeving.

Delen


Resultaat

Na afloop van de cursus:

-          Weet je wat een brede, procedurele mensenrechtelijke benadering bij het maken van wetgeving en beleid concreet inhoudt;

-          Kun je zelf wetgeving en beleid maken op een inclusieve wijze;

-          Heb je inzicht in de ratio en werking van artikel 4, derde lid, VN-verdrag handicap.


Programma en dagdelen

Maandag 13 mei 2024
13:30 - 16:30

Docenten

  • mr. dr. J.P. (Jan Peter) Loof

    Docent constitutioneel recht en mensenrechten
    Universiteit Leiden - Faculteit der Rechtsgeleerdheid

  • mr. dr. H.J.T.M. (Marjolein) Swaanenburg-van Roosmalen

    Collegelid
    College voor de Rechten van de Mens

Meer informatie?

Esther Ruigrok van de Werve

Opleidingscoördinator

e.ruigrok@acwet.nl


Deze cursus op maat?