Grondrechten van de Europese Unie

6 « terug naar overzicht

Startdatum
8 oktober 2024
Doelgroep
Wetgevingsjuristen en overheidsjuristen
Leerlijn
Europees en internationaal recht
Inschrijven

Prijs € 500,-


Hoe en wanneer gebruik ik het EU-Handvest voor de Grondrechten? Heeft het een meerwaarde ten opzichte van het EVRM? Wanneer moet ik het ene of juist het andere grondrechteninstrument gebruiken? In deze cursus worden deze en vele andere vragen beantwoord. Dit is relevant, omdat de grondrechten van de Europese Unie (EU) een steeds grotere rol spelen en kunnen opduiken in vrijwel alle rechtsgebieden. Het Handvest (bindend sinds 1 december 2009) bevat een breed scala aan grondrechten; in totaal staan er vijftig grondrechtenbepalingen in. Ten opzichte van internationale mensenrechtenverdragen, zoals het EVRM, kunnen de EU-grondrechten aanvullende bescherming bieden. Het Handvest is, anders dan het EVRM, echter niet zonder meer van toepassing in alle zaken. De toepasselijkheid ervan moet per geval worden beoordeeld.

Deze cursus geeft hiervoor handvatten: je raakt vertrouwd met het systeem van grondrechten in de Europese Unie en hun toepassing in het Nederlandse rechtssysteem.

Docenten

Janneke Gerards is als hoogleraar fundamentele rechten verbonden aan het Montaigne Centrum voor Rechtsstaat en Rechtspleging van de Universiteit Utrecht. Haar onderzoek richt zich op Europese en nationale grondrechten en rechterlijke argumentatie. De onderlinge verhouding tussen het EVRM, het EU-Grondrechtenhandvest en nationale grondrechten speelt een belangrijke rol in haar onderzoek. Janneke Gerards is lid van de Koninklijke Nederlandse Academie voor Wetenschappen. Naast haar werk als wetenschapper vervult zij talrijke nevenfuncties, waaronder die van lid van de Commissie Mensenrechten van de Adviesraad Internationale Vraagstukken en die van raadsheer-plaatsvervanger in het gerechtshof Den Haag. Meer informatie is te vinden op www.uu.nl/medewerkers/jhgerards.

Mirjam de Mol werkt als zelfstandig juridisch adviseur/onderzoeker. Ze is als nationaal Handvest expert verbonden aan het het Grondrechten Agentschap van de EU (FRA) voor wie ze onder meer een handboek voor wetgevers heeft geschreven over het Handvest, alsmede een online stappenplan voor Art. 51 van het Handvest. Ze is tevens docent bij het Studiecentrum Rechtspleging (SSR). Voorheen werkte ze onder meer als raadsheer-plaatsvervanger bij het College van Beroep voor het Bedrijfsleven, als senior jurist bij het Ministerie van Buitenlandse zaken en als advocaat bij AKD. Ze is gepromoveerd aan de Universiteit van Maastricht op de directe werking van Uniegrondrechten.

 

Oud-deelnemer aan het woord

Delen


Resultaat

Na afloop van de cursus;

 • heb je kennis van en inzicht in het systeem van grondrechten in de Europese Unie en de verschillende bronnen van grondrechten die daarin een rol spelen,
 • weet je op welke overheidshandelingen de EU-grondrechten van toepassing zijn;
 • heb je inzicht in de ratio en werking van artikel 51, lid 1, van het Handvest en
 • kun je deze kennis toepassen in je werk als wetgevings- of overheidsjurist.


Programma en dagdelen

Dinsdag 8 oktober 2024
09:30 - 16:30

'Goede mix van kennisoverdracht en verplichting om zelf na te denken.'

'Op beknopte manier, heel snelle introductie in de materie en goed referentiemateriaal voor verdere verdieping.'

'Fijne samenstelling van theorie in de ochtend, en casussen oefenen in de middag. Als zeer nuttig ervaren.'

'Goed, helder verhaal. Lastige concepten zijn duidelijk uitgelegd met heldere vertaalslag naar de praktijk.'

 

Docenten

 • mr. dr. M. (Mirjam) de Mol

  Zelfstandig juridisch adviseur/onderzoeker
  De Mol EU Law

 • prof. mr. J.H. (Janneke) Gerards

  Hoogleraar fundamentele rechten
  Universiteit Utrecht - Faculteit Recht, Economie, Bestuur en Organisatie

Meer informatie?

Esther Ruigrok van de Werve

Opleidingscoördinator

e.ruigrok@acwet.nl


Deze cursus op maat?