Economische argumentatie voor juristen

6 « terug naar overzicht

Startdatum
4 juni 2024
Doelgroep
Wetgevingsjuristen en overheidsjuristen
Leerlijn
Overheid algemeen
Inschrijven

Prijs € 500,-


Recht beïnvloedt gedrag. Onder welke omstandigheden is er aanleiding voor de overheid om gedrag te beïnvloeden?. In deze cursus staan de economische argumenten voor ingrijpen door de overheid centraal. Economen beoordelen het publieke belang op basis van de welvaart. Inzicht in deze manier van denken, biedt een extra analysekader om voorgenomen beleid te beoordelen. Daarnaast biedt het overheidsjuristen en wetgevingsjuristen de mogelijkheid om de argumenten van economen te beoordelen en dit oordeel mee te nemen in juridische adviezen en wet- en regelgeving.

In de ochtendsessie gaan we in op de vraag waarom de overheid een rol moet vervullen en welke instrumenten daarbij kunnen worden ingezet. In de middag gebruiken we ingebrachte casus om te kijken naar de maatschappelijke kosten-batenanalyse; een onderdeel van het beleidskompas dat helpt om de doelmatigheid van beleidsbeslissingen in kaart te brengen.

 


Resultaat

Na deze cursus kun je in je dagelijkse werk het economische perspectief beter beoordelen en mogelijk meenemen in voorstellen, adviezen en wet- en regelgeving. Ook geeft de cursus handvatten om de instrumenten uit de ‘toolbox beleidsevaluaties‘ concreet in te zetten bij actuele onderwerpen.


Programma en dagdelen

Dinsdag 4 juni 2024
09:30 - 16:30

Docenten

  • dr. P.W. (Peter) van Wijck

    Universitair hoofddocent Rechtseconomie
    Universiteit Leiden - Faculteit der Rechtsgeleerdheid

  • drs. B.L. (Bo) Terpstra

    Wetenschappelijk docent
    Universiteit Leiden

Meer informatie?

Esther Ruigrok van de Werve

Opleidingscoördinator

e.ruigrok@acwet.nl


Deze cursus op maat?