De toepasselijkheid van de grondrechten van de Europese Unie

3 « terug naar overzicht

Startdatum
8 oktober 2024
Doelgroep
Wetgevingsjuristen en overheidsjuristen
Leerlijn
Europees en internationaal recht
Inschrijven

Prijs € 250,-


Let op: deze cursus is gelijk aan het tweede dagdeel van de basiscursus Grondrechten van de Europese Unie!

Het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie (EU) is bindend sinds 1 december 2009 en bevat een breed scala aan grondrechten. Nu het recht van de EU een steeds grotere rol speelt op allerlei terreinen, worden ook de EU grondrechten relevanter. Bijzonder is dat het Handvest niet zonder meer van toepassing is, maar enkel op overheidshandelingen die vallen binnen de context van het Unierecht. Dit is een verschil met het EVRM. Een noodzakelijke voorvraag is daarom of het Handvest op specifieke overheidshandelingen van toepassing is. Deze vraag dient op basis van artikel 51, lid 1, van het Handvest te worden beantwoord. Een bepaling die in de praktijk niet altijd eenvoudig valt toe te passen.

In deze cursus leer je hoe je dit het best kunt doen door een combinatie van kennisoverdracht en praktische oefening. 

"Door EU Bureau voor de grondrechten (Fundamental Rights Agency, FRA) ter gelegenheid van 10 jaar EU Handvest genoemd als goed voorbeeld: https://fra.europa.eu/en/publication/2019/charter-10th-anniversary-views-civil-society-nhris

Mirjam de Mol werkt als zelfstandig juridisch adviseur/onderzoeker. Ze is als nationaal Handvest expert verbonden aan het het Grondrechten Agentschap van de EU (FRA) voor wie ze onder meer een handboek voor wetgevers heeft geschreven over het Handvest, alsmede een online stappenplan voor Art. 51 van het Handvest. Ze is tevens docent bij het Studiecentrum Rechtspleging (SSR). Voorheen werkte ze onder meer als raadsheer-plaatsvervanger bij het College van Beroep voor het Bedrijfsleven, als senior jurist bij het Ministerie van Buitenlandse zaken en als advocaat bij AKD. Ze is gepromoveerd aan de Universiteit van Maastricht op de directe werking van Uniegrondrechten.

Oud-deelnemer aan het woord

Delen


Resultaat

Na afloop van de cursus;

  • weet je op welke overheidshandelingen de EU-grondrechten van toepassing zijn;
  • heb je inzicht in de ratio en werking van artikel 51, lid 1, van het Handvest en
  • kun je deze kennis toepassen in jouw werk als wetgevings- of overheidsjurist.


Programma en dagdelen

Dinsdag 8 oktober 2024
13:30 - 16:30

'Sterke verbetering van inzicht in de toepassing van het Handvest.'

'Snelle en toch degelijke informatieoverdracht op een specifiek juridisch veld.'

Docenten

  • mr. dr. M. (Mirjam) de Mol

    Zelfstandig juridisch adviseur/onderzoeker
    De Mol EU Law

Meer informatie?

Esther Ruigrok van de Werve

Opleidingscoördinator

e.ruigrok@acwet.nl


Deze cursus op maat?