Basiscursus recht voor juridisch ondersteuners NIEUW!

15 « terug naar overzicht

Startdatum
9 november 2023
Doelgroep
Juridisch ondersteuners
Leerlijn
Overheid algemeen
Inschrijven

Prijs € 1.250,-


In deze cursus staat het herkennen van de verschillende juridische producten die bij de juridische directies binnenkomen en in deze directies worden geproduceerd, centraal. Aan de hand van concrete voorbeelden geven de docenten inzicht in de specifieke kenmerken van de verschillende producten en de wijze waarop zij behandeld behoren te worden. Aan bod komen onder meer:

• de taken en bevoegdheden van de minister en de staatssecretaris en hun relatie tot het parlement, de Raad van State en de Koning;
• de ministeriële verantwoordelijkheid en de begrippen mandaat en delegatie;
• de verschillende soorten overheidsorganen en –instellingen (ministerie, agentschap, zelfstandig bestuursorgaan) en hun onderlinge verhoudingen alsmede, kort, de Europese instellingen en hun taken;
• de kenmerken van en de procedures voor de verschillende wetgevingsproducten (wet, algemene maatregel van bestuur, koninklijk besluit, ministeriële regeling en beleidsregel);
• de Wet open overheid, burgerbrieven en klachten;
• de belangrijkste aspecten van de Algemene Verordening Gegevensbescherming;
• een globaal overzicht van de Algemene wet bestuursrecht met aandacht voor
besluiten, bezwaar en beroep en het horen van partijen.


Resultaat

Na deze cursus ken je de verschillende juridische producten en hun behandelwijze.


Programma en dagdelen

Donderdag 9 november 2023
09:30 - 12:30 Staatsrecht
Dinsdag 14 november 2023
09:30 - 12:30 Wetgevingsproducten
Maandag 20 november 2023
09:30 - 12:30 Inkomende brieven, interne procedures
Dinsdag 28 november 2023
09:30 - 12:30 AVG
Donderdag 7 december 2023
09:30 - 12:30 Bestuursrecht

Docenten

 • mr. M. (Marijke) Bootsman

  Wetgevingscoördinator
  Ministerie Volksgezondheid, Welzijn en Sport - Directie Wetgeving en Juridische Zaken

 • mr.drs. P.M. (Pauline) Verhaak

  CPO
  Ministerie van Justitie en Veiligheid - pSG cluster

 • mr. M.A.A. (Maik) Schumacher

  Senior Wetgevingsjurist
  Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties - CZW

 • mr. H.F.Th. (Hugo) Pennarts

  Adviseur
  Ten Holter / Noordam

 • mr. L.J. (Lex) Vogelaar

  Senior adviseur Juridische Zaken
  Ministerie van Justitie en Veiligheid - Directie Wetgeving en Juridische Zaken

Meer informatie?

Stefanie Kloosterman

Medewerker Opleidingen

s.kloosterman@acwet.nl
070 312 98 42


Deze cursus op maat?