Werkplek

De wetgevingsfunctie is op een aantal manieren georganiseerd bij de Rijksoverheid. De cultuur en manier van werken kan per ministerie verschillen.

Centrale en decentrale directies bij de ministerie

Het grootste deel van de wetgevingsjuristen werkt bij een centrale directie van één van de ministeries. Daar werken juristen aan het ontwikkelen van wet- en regelgeving. Ook andere juridische werkzaamheden kunnen zijn opgedragen aan die directies. Enkele ministeries, zoals het Ministerie van Financiën, hebben de juridische functies decentraal georganiseerd. Bij die ministeries kunnen wetgevingsjuristen ook zelf het beleid ontwikkelen, tezamen met andere beleidsmedewerkers.

De Raad van State en de Tweede Kamer

Daarnaast zijn er wetgevingsjuristen bij de Raad van State en de Tweede Kamer. Bij de Directie Advisering ondersteunen zij leden van de Raad van State en staatsraden bij het beoordelen van wetsvoorstellen en ontwerp-amvb’s. Bekijk daarvoor dit filmpje. Bij Bureau Wetgeving van de Tweede Kamer helpen wetgevingsjuristen Kamerleden bij de behandeling van wetsvoorstellen. Nieuwsgierig daarnaar? Bekijk dan dit filmpje.

Patroon

Op je werkplek krijg je begeleiding van een patroon. Een patroon is een ervaren jurist en onderhoudt contact met de Academie om een goede samenloop van opleiding en werk te garanderen.

De Rijksoverheid als werkgever

Als wetgevingsjurist ben je in dienst van de Rijksoverheid, een werkgever die veel te bieden heeft. Zij geeft de mogelijkheid te werken aan maatschappelijke en juridische vraagstukken en biedt goede arbeidsvoorwaarden. Dat maakt dat ambtenaren graag energie steken in hun functie en daar ook veel voldoening uit halen.

Arbeidsvoorwaarden Rijksoverheid downloaden

Impressiefilmpjes