Profiel

Om goed te kunnen functioneren als overheidsjurist is het van groot belang dat je kunt werken in een politieke en bestuurlijke omgeving. Je moet gevoel hebben voor maatschappelijke ontwikkelingen en deze analyseren. Samen met anderen ontwikkel je verstandige en effectieve oplossingen voor maatschappelijke problemen. Die oplossingen moeten ook juridisch deugen, goed onderbouwd zijn en op een duidelijke en begrijpelijke wijze geformuleerd.

De Academie heeft in samenwerking met het werkveld een competentieprofiel opgesteld voor overheidsjuristen. Om een goede overheidsjurist te zijn, moet je over de onderstaande competenties beschikken of in staat te zijn deze kunnen ontwikkelen.

Juridische professionaliteit
Oplossingsgerichtheid
Creativiteit
Beleid- en omgevingsgevoeligheid
Probleemanalytisch vermogen
Flexibiliteit
Overtuigend verwoorden

Het competentieprofiel van de overheidsjurist is het uitgangspunt van het curriculum. Dit profiel omvat alle kennis, vaardigheden en attitudes waarover een overheidsjurist moet beschikken. Bij de selectie gebruiken we een competentieprofiel dat is samengevoegd met het competentieprofiel voor wetgevingsjuristen. Het profiel dat we bij de selectie gebruiken bestaat uit de competenties: analyseren, oordeelsvorming, samenwerken, creativiteit, omgevingsbewustzijn, overtuigingskracht, initiatief, plannen en organiseren, en leervermogen.

Competentieprofiel downloaden
 

Impressiefilmpjes