De overheidsjurist

Een overheidsjurist draagt samen met collega’s bij aan de oplossing van maatschappelijke problemen of zorgt ervoor dat deze problemen worden voorkomen. Dit alles vindt plaats binnen rechtsstatelijke kaders. Je werkt aan zaken die maatschappelijk relevant zijn. Afhankelijk van je werkplek houd je je bezig met zorg, veiligheid, infrastructuur, onderwijs of andere beleidsterreinen. Ook internationaal of Europees recht kan tot het werkterrein van de overheidsjurist behoren.

Taken overheidsjuristen

Het takenpakket van een overheidsjurist is veelzijdig en afhankelijk van de plaats van de trainee in de organisatie. Op elke werkplek word je geacht om gedegen juridische analyses te maken en snel en doeltreffend een oordeel te geven. Daarbij moet je rekening houden met mogelijke politieke wensen en consequenties. Overheidsjuristen werken aan verschillende juridische producten.

Adviezen

Als overheidsjurist geef je juridische adviezen aan collega’s en aan de bestuurlijke en politieke leiding. Aanleiding voor die adviezen kunnen vragen en verzoeken zijn van burgers, bedrijven en instellingen, van de politieke top of van beleidsafdelingen en anderen binnen de organisatie. Je geeft je advies op basis van de kennis van het werkveld of het beleidsterrein, de wettelijke kaders en de politiek-bestuurlijk context. Daarbij krijg je soms te maken met lastige dilemma’s.

Burgerbrieven en besluiten

Bij de Rijksoverheid komen veel brieven binnen van burgers en organisaties. Dat kunnen verzoeken zijn om informatie, om een besluit te nemen, om op te treden of om schadevergoeding. In sommige gevallen adviseer je over de afdoening, in andere gevallen doe je die brieven zelf af. Wanneer een complex besluit moet worden genomen, bereid je dat met collega’s voor. Dat kunnen ook collega’s zijn van andere ministeries.

Bezwaren en beroep

Vrijwel iedere overheidsjurist schrijft wel eens een beslissing op bezwaar of een verweerschrift. Het vereist een goede kennis van de regelgeving en de jurisprudentie, een scherpe juridische analyse, communicatieve vaardigheden en oog voor alle belangen die een rol spelen. Door een goede onderbouwing en motivering draag je bij aan de acceptatie van het besluit en daarmee aan het vertrouwen in de overheid.

Regelingen en beleidsregels

Overheidsjuristen worden betrokken bij het opstellen van regelgeving, convenanten en contracten. Bij het maken van regelgeving kan je denken aan uitvoeringsregelingen, subsidieregelingen en beleidsregels.  

Meer informatie?

Hanneke Bezemer MA

Hanneke Bezemer MA

Opleidingscoördinator trainees en maatwerk

h.bezemer@acwet.nl
070 - 312 98 39

Impressiefilmpjes