Onderzoek


De staf van de Academie verricht op beperkte schaal zelf onderzoek, of laat dat doen. 

Onderzoeksgroep

De Academie heeft een onderzoeksgroep onder leiding van Pauline Westerman, programmamanager. Wetgevingsjuristen, overheidsjuristen en enkele promovendi van buiten het werkveld bespreken elkaars onderzoek en publicaties in wording met elkaar. 

Meer informatie?

Monique Wesselink

dr. mr. Monique Wesselink

Programmamanager

m.wesselink@acwet.nl
070 - 312 98 35