Wetgevingsjuristen

Hierbij vindt u het cursusoverzicht van deze leerlijn.
De startdata van de cursussen die we momenteel aanbieden,
ziet u onderaan deze pagina (het actuele cursusaanbod)

AVG-proof wetgeven (3 PWO)

Wat moet of mag in regelgeving o.g.v. de AVG op welke manier worden geregeld?

Toekomstgericht reguleren (6 PWO)

Regelgeving toekomstbestendig maken door in scenario’s te denken.

Tropisch wetgeven: Over Rijks- en BESwetgeving (6 PWO)

De juridische verhoudingen in ons Koninkrijk en de gevolgen daarvan voor regelgeving. 

Wetgevingstechniek (18 PWO)

De Aanwijzingen voor de regelgeving en de praktische toepassing ervan. 

Wetgevingsprocedures (15 PWO)

Alle aspecten van het traject waarlangs wetgeving tot stand komt. 

Wetgeving en privaatrecht (15 PWO)

De civielrechtelijke aspecten die bij het opstellen van wetgeving relevant zijn. 

Wetgeving en rechtstoepassing (6 PWO)

Leren van rechterlijke ervaringen met wetgeving. 

Actueel cursusaanbod