Wetgevingsjuristen

Hieronder staat het cursusoverzicht van deze leerlijn.
De startdata van de cursussen die we momenteel aanbieden,
zie je onderaan deze pagina (het actuele cursusaanbod)

AVG-proof wetgeven (3 PWO)

Wat moet of mag in regelgeving o.g.v. de AVG op welke manier worden geregeld?

AWB voor wetgevers (6 PWO)

De Awb bezien vanuit het perspectief van de wetgevingsjurist.

Het opstellen van toelichtingen bij wet- en regelgeving (3 PWO)

Waaraan voldoet een goede toelichting en hoe kan die het best worden opgesteld.

 

Leeratelier Wetgeving en persoonsgegevens

Hoe verhouden de AVG en nationale wetgeving zich tot elkaar?

Toekomstgericht reguleren (6 PWO)

Regelgeving toekomstbestendig maken door in scenario’s te denken.

Tropisch wetgeven: Over Rijks- en BESwetgeving (6 PWO)

De juridische verhoudingen in ons Koninkrijk en de gevolgen daarvan voor regelgeving.

Wetgevingstechniek (18 PWO)

De Aanwijzingen voor de regelgeving en de praktische toepassing ervan.

Wetgevingsprocedures (15 PWO)

Alle aspecten van het traject waarlangs wetgeving tot stand komt.

Wetgeving en rechtstoepassing (6 PWO)

Leren van rechterlijke ervaringen met wetgeving. 

Actueel cursusaanbod