Samenwerkingen

International Association of Legislation (IAL)

De Academie werkt samen met de International Association of Legislation (IAL). De IAL maakt zich op internationaal niveau sterk voor de kwaliteit van wetgeving in verschillende rechtsgebieden. De rector van de Academie is lid van de Advisory Board van de vereniging. Ook is het secretariaat van de IAL gevestigd bij de Academie.

Korean Legal Research Institute (KLRI)

Het Korean Legal Research Institute legt zich, naast opleidingen, toe op wetgevingsonderzoek om de Koreaanse regering van advies te dienen. Ter bestendiging van de contacten met Nederland en met name de Academie voor Wetgeving zijn wij een samenwerkingsovereenkomst met het Koreaanse instituut aangegaan.

Deelname aan traineeopleiding

In de afgelopen jaren hebben enkele jonge wetgevingsjuristen uit Aruba en Sint Maarten deelgenomen aan onze traineeopleiding. Wegens de Nederlandse voertaal is dit momenteel alleen mogelijk voor Nederlands sprekende landen. 

Het blad The theory and practice of Legislation 

Het blad The theory and practice of legislation (voorheen Legisprudence) biedt een internationaal en interdisciplinair forum voor onderzoek over wetgeving. De Academie is nauw betrokken bij de totstandkoming van de uitgaven en is ook het redactieadres. Pauline Westerman, programmamanager aan de Academie, neemt deel in de redactie. Daarnaast leveren de rector en Nico Florijn, tevens programmamanager aan de Academie, soms een bijdrage in de vorm van een artikel of een review.