Psychologische inzichten voor Rijksjuristen

Hierbij vindt u het cursusoverzicht van deze leerlijn.
De startdata van de cursussen die we momenteel aanbieden,
ziet u onderaan deze pagina (het actuele cursusaanbod).

Regelgeving: Psychologische gedragsinzichten voor motivatie en doelen (6 PWO)

Hoe regelgeving op individuele motivatieprocessen te laten aansluiten. 

Regelgeving: Online gedrag en internetconsultatie (6 PWO)

De psychologische processen die achter online gedrag schuilgaan. 

Regelgeving: Het PATH-model voor het ontwikkelen van interventies voor problematisch gedrag (3 PWO)

Analyseren wanneer gedragsinterventies, zoals regelgeving, effectief zijn. 

Regelgeving: Regelgeven met kennis van beslisgedrag (9 PWO)

Welke psychologische mechanismen bevorderen of belemmeren de naleving van regels. 

Vertrouwen in de overheid: Hoe kan de democratische rechtsstaat op radicalisering reageren? (3 PWO)

Het ontstaan en de gevolgen van radicalisering en hoe daarop te reageren. 

Vertrouwen in de overheid: Hoe los ik conflicten over schaarse goederen en waardeconflicten op? (3 PWO)

De verschillen tussen en oplossingen voor deze soorten conflicten. 

Vertrouwen in de overheid: Inspelen op ervaren procedurele rechtvaardigheid (3 PWO)

Hoe overheidsjuristen van ervaren procedurele rechtvaardigheid kunnen profiteren. 

Vertrouwen in de overheid: Integriteit en vertrouwen in een polariserende samenleving (3 PWO)

Psychologische processen die tot polarisatie leiden en de reacties daarop. 

Vertrouwen in de overheid: Management van vertrouwen in de overheid in een diverse maatschappij (6 PWO)

De psychologische processen van vertrouwen en hoe diversiteitsbeleid dat kan versterken. 

Samenwerking: Dilemma’s in samenwerking: balanceren van verschillende belangen (3 PWO)

Manieren om tot betere samenwerking te komen. 

Samenwerking: Groepsbesluitvorming (3 PWO)

Waarom groepsbesluitvorming zo lastig is en hoe het beter kan.

Samenwerking: Online conflictgesprekken: kan dat? (3 PWO)

Online conflictgesprekken leren voeren op basis van inzichten uit de theorie van conflict management. 

Samenwerking: Strijd of samenwerking? (6 PWO)

Verhogen van inzicht in menselijk handelen en relaties op de werkvloer. 

Cursus voor MT-leden: 'When the going gets tough' Effectief leidinggeven te midden van conflict (6 PWO)

Kijken naar leidinggeven door de lens van conflict en onderhandelen. 

Actueel cursusaanbod