Overheidsjuristen

Hierbij vindt u het cursusoverzicht van deze leerlijn.
De startdata van de cursussen die we momenteel aanbieden,
ziet u onderaan deze pagina (het actuele cursusaanbod)

Behandelen van bezwaar en beroep (12 PWO)

Bestuursprocesrecht voor departementale juristen.

Beleidsregels (6 PWO)

Beleidsregels als instrument kunnen inzetten en zelf kunnen opstellen. 

Procederen bij de bestuursrechter: van competitie naar coöperatie (12 PWO)

Doelgericht en effectief optreden in de zitting van de bestuursrechter. 

Actueel cursusaanbod

Geen actueel aanbod