Overheid algemeen

Hierbij vindt u het cursusoverzicht van deze leerlijn.
De startdata van de cursussen die we momenteel aanbieden,
ziet u onderaan deze pagina (het actuele cursusaanbod).

Beleidsregels: de basis voor wetgevings- en overheidsjuristen (6 PWO)

Mogelijkheden en onmogelijkheden van beleidsregels voor uw dagelijkse werkzaamheden.

Budgettair beleid (9 PWO)

Begrotingscyclus en sturings- en beheersingsmechanismen voor Rijksjuristen. 

De democratische rechtsstaat in de praktijk, dat zijn wij! (3 PWO)

 Opnieuw doordenken van de rechtsstaatbeginselen.

Economische argumentatie voor juristen (6 PWO)

Hoe juristen het economische perspectief beter kunnen meewegen.

Politieke partijen, parlement en regering (6 PWO)

Samenspel en tegenspel van politieke en bestuurlijke hoofdrolspelers. 

Politieke dilemma's en de rol van de (juridisch) ambtenaar (18 PWO)

Wisselwerking tussen politiek, bestuur en Rijksjuristen. 

Actueel cursusaanbod