Overheid algemeen

Hieronder staat het cursusoverzicht van deze leerlijn.
De startdata van de cursussen die we momenteel aanbieden,
zie je onderaan deze pagina (het actuele cursusaanbod)

Ambtelijk vakmanschap (3 PWO)

Reflecteren op de verschillende dimensies van het ambtelijk vakmanschap.

Beleidsregels: de basis voor wetgevings- en overheidsjuristen (6 PWO)

Mogelijkheden en onmogelijkheden van beleidsregels voor uw dagelijkse werkzaamheden.

Budgettair beleid (9 PWO)

Begrotingscyclus en sturings- en beheersingsmechanismen voor Rijksjuristen. 

De democratische rechtsstaat in de praktijk, dat zijn wij! (3 PWO)

 Opnieuw doordenken van de rechtsstaatbeginselen.

Economische argumentatie voor juristen (6 PWO)

Hoe juristen het economische perspectief beter kunnen meewegen.

Leeratelier: Hoe effectief zijn in een politiek bestuurlijke omgeving (3 PWO)

Vergroten van inzicht in het functioneren van de politiek-bestuurlijke omgeving.

Politieke partijen, parlement en regering (6 PWO)

Samenspel en tegenspel van politieke en bestuurlijke hoofdrolspelers. 

Politieke dilemma's en de rol van de (juridisch) ambtenaar (18 PWO)

Wisselwerking tussen politiek, bestuur en Rijksjuristen. 

Actueel cursusaanbod