Opleidingsprogramma's

Wij hebben korte cursussen en langere leergangen voor wetgevingsjuristen in Aruba, Sint Maarten en Suriname georganiseerd. De ontwikkeling van de programma’s deden we steeds in samenwerking met deskundigen in deze landen. 

In samenwerking met het Center for International Legal Cooperation (CILC) hebben we masterclasses voor de zogenoemde Lentelanden georganiseerd: Egypte, Jordanië, Libië, Marokko en Tunesië. De masterclasses vonden plaats op de Academie. Ook hebben onze programmamanagers onderdelen gedoceerd van cursussen van het CILC in Indonesië.