Discussie­bijeenkomsten

 

De Academies zijn in 2015 gestart met een reeks bijeenkomsten onder de naam 'Hoe staat het met ...?'. De bijeenkomsten zijn bedoeld voor overheidsjuristen en/of wetgevingsjuristen en worden door hun collega's verzorgd.

Vanaf 2016 worden deze bijeenkomsten aangeduid met: discussiebijeenkomsten. Bovendien worden de onderwerpen en data van deze bijeenkomsten voortaan afgestemd met die van bijeenkomsten georganiseerd door:

- de sector Wetgevingskwaliteitsbeleid (WKB) van met ministerie van Veiligheid en Justitie;

- de Vereniging JuristenRijk;

- de Vereniging voor Wetgeving- en Wetgevingsbeleid;

- het Expertisecentrum Europees Recht (ECER) van het ministerie van Buitenlandse Zaken.

In de reeks discussiebijeenkomsten kan bijvoorbeeld de voorbereiding op de implementatie van nieuwe wet- en regelgeving aan de orde komen. Ook kan het gaan om een vraag die zich bij meer of alle ministeries voordoet en waarvoor het goed zou zijn een uniforme oplossing te vinden.

Elke bijeenkomst beslaat twee uur. Eén uur daarvan is gereserveerd voor een toelichting op het onderwerp, het andere is bedoeld voor het stellen van vragen en discussie met elkaar.

Per bijeenkomst kunnen maximaal 20 personen deelnemen. Snel inschrijven is dus geboden! Deelname is gratis en wordt beloond met 2 PWO-punten.

Wil je zelf een onderwerp voor een bijeenkomst aandragen? Neem dan contact op met Monique Wesselink.

 

Meer informatie?

Monique Wesselink

dr. mr. Monique Wesselink

Programmamanager

m.wesselink@acwet.nl
070 - 312 98 35