Iets voor jou?

Als wetgevingsjurist werk je in een politieke en bestuurlijke omgeving aan het oplossen van maatschappelijke problemen. Dat vereist de inzet van intellectuele capaciteiten: problemen moeten worden onderzocht, alternatieve oplossingen gevonden en beoordeeld, en de gekozen aanpak onderbouwd. Vaak leidt die keuze ertoe dat je een regeling moet maken die begrijpelijk en juridisch correct moet zijn. Moeilijk werk, maar een taak om trots op te zijn!

Traineeopleiding wetgevingsjurist

De Academie heeft een traineeopleiding ontwikkeld voor mensen die wetgevingsjurist willen worden. De opleiding is geaccrediteerd als een juridische master en start jaarlijks in september. Tijdens deze masteropleiding krijg je de kennis en vaardigheden aangereikt om te groeien in de functie van wetgevingsjurist die je tegelijkertijd vervult. De combinatie van werken en leren (70%/30%) geeft je de mogelijkheid het geleerde direct in de praktijk brengen en praktijkvoorbeelden in te brengen in de opleiding.

Hoog niveau én een relevant netwerk

De opleiding vraagt veel van de trainees, maar geeft ook veel terug. Je moet actief meedoen in de werkgroepen en trainingen. Ervaren docenten delen hun inzichten met je en dagen je uit om jouw eigen werk met je medetrainees te bespreken. Er wordt op hoog niveau nagedacht en gediscussieerd over relevante onderwerpen. Doordat de trainees bij verschillende organisaties werken, bouw je bovendien een breed netwerk op dat nuttig is voor het vervolg van je loopbaan.

Spreken het vak van wetgevingsjurist en de opleiding jou aan? Doe dan mee aan de selectieprocedure voor de traineeopleiding wetgevingsjurist!

Meer informatie?

Nico Florijn

dr. Nico Florijn

Programmamanager

n.florijn@acwet.nl
070 - 312 98 34