De opleiding

Traineeopleiding wetgevingsjurist

De traineeopleiding wetgevingsjurist is een postuniversitaire masteropleiding. Twee jaar lang volg je gedurende anderhalve dag in de week werkgroepen en trainingen aan de Academie. Daarnaast werk je op een ministerie als wetgevingsjurist. De opleiding en het werk zorgen voor een ideale wisselwerking tussen theorie en praktijk. Van jou wordt verwacht dat jij je verantwoordelijk voelt voor je eigen opleiding en er zoveel mogelijk uit haalt.

Het competentieprofiel

Het competentieprofiel van de wetgevingsjurist is het uitgangspunt van het curriculum. Dit profiel omvat alle kennis, vaardigheden en attitudes waarover een wetgevingsjurist moet beschikken. Meer informatie vind je hier: Competentieprofiel wetgevingsjurist

Het curriculum

De Academie vult in samenwerking met de Curriculumcommissie, de docenten en het werkveld jaarlijks het curriculum van de opleiding in. Het curriculum is verdeeld in vijf clusters en twee jaren. Het eerste jaar is de basis, het tweede geeft de verdieping.

Wetgeving
De theorie en de praktijk van het wetgeven komen aan bod in het eerste cluster. Het is de bedoeling dat je zo snel mogelijk aan de slag kunt op het werk, maar ook dat je leert reflecteren op je werk als wetgevingsjurist.

Context van wetgeving
Wetgeving komt tot stand in een politieke, bestuurlijke en maatschappelijke context. Een goed inzicht in het wetgeven is alleen mogelijk als je ook daar begrip van hebt. Daarom maken politicologie, rechtssociologie en rechtseconomie deel uit van de opleiding.

Staats- en bestuursrecht
Op de universiteit heb je, als het goed is, een gedegen basis in het staats- en bestuursrecht gekregen. Hier gaat het om de specialisatie op deze terreinen voor het werk van de wetgevingsjurist.

Europees en internationaal recht
De Nederlandse rechtsorde is verweven met de internationale en in het bijzonder de Europese rechtsorde. Dat stelt eisen aan de wetgeving en het tot stand brengen daarvan.

Wetgevingsvaardigheden
De wetgevingsjurist heeft niet alleen een brede kennis, hij of zij kan die ook in de praktijk brengen. Daarom worden in de opleiding verschillende aspecten van persoonlijke effectiviteit en taalvaardigheid getraind.

Stages en eindopdracht
Tijdens de opleiding loop je stage bij Bureau Wetgeving van de Tweede Kamer en breng je werkbezoeken aan nationale en internationale instellingen. Elke module wordt afgerond met een toets. Aan het eind van de opleiding maak je een uitgebreide opdracht om te laten zien dat jij je hebt ontwikkeld tot een goede wetgevingsjurist.

Titel Master in Legislation

Als je de opleiding afrondt, krijg je de geaccrediteerde titel Master in Legislation (LL.Mleg).

Download

Studiegids 2017/2018

Downloaden