4 september 2013

Winnaar Scriptieprijs 2013 bekend

Tijdens de opening van het academisch jaar op 3 september is de Scriptieprijs 2013 uitgereikt. Deze prijs gaat vanaf dit jaar uit van de Academie voor Wetgeving en de Academie voor Overheidsjuristen gezamenlijk. De winnende scriptie is van Saskia van den Heykant – Berman en bleek relevant te zijn voor zowel wetgevingsjuristen als overheidsjuristen:
 
Wet openbaarheid van bestuur: Gaat het om informatie of om de dwangsom? 
Onderzoek naar de mogelijkheden om bij een WOB-verzoek misbruik van de Wet dwangsom te voorkomen in relatie tot artikel 3, derde lid, WOB’. 

 
Gewapend met een schat aan onderzoeksgegevens beoordeelt zij diverse voorstellen om de Wob te wijzigen. Uiteindelijk is zij het meest gecharmeerd van het uitzonderen van de Wet dwangsom op Wob-verzoeken. Dat is een zeer actuele conclusie, omdat de Minister van BZK sinds kort dit idee ook voorstaat. 
 
De scriptie is opgenomen in de publicatiereeks Recht en Overheid.