13 december 2013

Werkbezoek Rechtshandhaving en sanctionering

Mirnel Comic (trainee overheidsjurist) & Kelly Alders (trainee wetgevingsjurist)
Ministerie van Volkgezondheid, Welzijn en Sport

Met het werkbezoek aan Cameratoezicht Rotterdam-Rijnmond hebben wij de module Rechtshandhaving en sanctionering afgesloten. Als wetgevingsjurist is het belangrijk om je bewust te zijn van de noodzaak van effectieve handhaving als sluitstuk van beleid en normstelling. Bij handhaving draait het in wezen om het oplossen van problemen, niet om het ‘simpelweg’ uitvoeren van wetgeving. De module heeft ons inzicht gegeven in de verschillende manieren waarop toezichthouders toezicht en handhaving reguleren.

Cameratoezicht

Bij Cameratoezicht Rotterdam-Rijnmond heeft de politie een kijkje achter schermen gegeven over het gebruik van cameratoezicht en handhavend optreden. Cameratoezicht heeft in Rotterdam een bijzondere rol. De camera’s dragen bij aan een verbeterde openbare orde en veiligheid. Ze zijn van belang voor de opsporing van strafbare feiten; bewaking en beveiliging en toezicht bij evenementen. Dit brengt met zich mee: ‘directe opvolging’. De politie kan door cameratoezicht snel in actie komen en werkt hierbij indien nodig samen met ambulance en brandweer. Cameratoezicht maakt onderdeel uit van een breder pakket aan veiligheidsmaatregelen die het mogelijk maken om criminaliteit tegen te gaan.

Privacy

Tijdens het bezoek rezen vooral vragen omtrent de bescherming van privacy van burgers. Een essentiële vraag die hierbij speelt is: dienen burgers hun privacy op te geven ten behoeve van de veiligheid? De medewerkers van Politie Rijnmond zijn zich ervan bewust dat ongelimiteerd gebruik van cameratoezicht een schending van de privacy is. Zij houden zich dan ook strikt aan de regels die gesteld zijn omtrent het gebruik van cameratoezicht in de Gemeentewet en de Politiewet:

-    Camera’s worden slechts geplaatst op basis van verschillende veiligheidsindicatoren, 
-    Er is een scheiding tussen het gebruik van camera´s voor stadstoezicht en politioneel toezicht 
-    Politie en justitie mogen alleen gebruik maken van de opgenomen beelden indien er is voldaan aan strikte criteria.

Stadsmariniers

Rien van der Steenhoven, stadsmanier in het centrum van Rotterdam, gaf een rondleiding door het Oude Westen en het CS-gebied van Rotterdam. Hij liet door middel van concrete voorbeelden zien dat samenwerking en daadkrachtig optreden van belang zijn om de veiligheid en leefbaarheid in een buurt te verbeteren. De stadsmariniers spelen hier een belangrijke rol in.

Een stadsmarinier is een ambtenaar die handelt als opdrachtnemer van college van B&W met als taak om de veiligheidsproblemen in bepaalde gebieden van de gemeente Rotterdam op te lossen. Stadsmariniers brengen burgers, ondernemers en gemeentelijke instituties met elkaar in contact om effectief samen te werken en tot oplossingen van veiligheidsproblemen te komen. 

Aan het einde van het leerzame bezoek door een regenachtig Rotterdam konden we met de groep onder het genot van een kopje koffie napraten over de dag, in de (inmiddels) veilige wijk het Oude Westen.