Toelatingsprocedure

Stappen in de procedure

De toelatingsprocedure van de academies gaat elk jaar in het voorjaar van start. De procedure bestaat uit drie rondes: 

1.    Capaciteitentest en sollicitatie

Als je aan de toelatingsprocedure wilt deelnemen, registreer je je eerst in de ePortfolio van de academies. In de ePortfolio kun je je sollicitatie in je eigen tempo doorlopen. Als je uitlogt blijven reeds ingevulde gegevens bewaard tot de volgende keer. 
•    Je vult er jouw persoonlijke gegevens in. 
•    Je beantwoordt een aantal vragen om te bepalen of je aan de basisvoorwaarden voldoet.
•     Je maakt een cognitieve capaciteitentest. 
•    Afhankelijk van je score op deze test vul je vervolgens een sollicitatieformulier in. 

Dit formulier omvat:
Jouw CV: een vragenlijst met informatie over jouw opleiding(en) en werkervaring.
Open vragen juridische capaciteiten: je krijgt een aantal casussen voorgelegd waar je antwoord op geeft. Hiermee krijgt de academie een eerste beeld van jouw juridische capaciteiten. 
Ten slotte stuur je jouw (gewaarmerkte) cijferlijsten van de bachelor- en masterfase in.

De eerste ronde van de toelatingsprocedure van 2021 is gesloten in maart jl., je kunt je momenteel niet aanmelden.


2.   Assesment en schrijfproef 

Als je bent geselecteerd uit de eerste ronde, word je uitgenodigd voor een online assessment. Dit assessment wordt georganiseerd door Leeuwendaal, een in selectie gespecialiseerd bureau in Den Haag. Leeuwendaal gebruikt het competentieprofiel van een overheids- en wetgevingsjurist als leidraad voor dit assessment. Op basis van de door jou behaalde scores voor deze competenties, bepalen zij in hoeverre je geschikt bent voor het vak. 
Onder de kandidaten die geselecteerd zijn voor deze ronde wordt een steekproef uitgevoerd op de capaciteitentest. Het resultaat van deze tweede test laat zien of je niveau nog steeds hetzelfde is als in de eerste keer. 
Bij de schrijfproef krijg je de opdracht om in een beperkte tijd een nota te schrijven over een casus. Aan de hand van dit stuk kijkt de academie of je een gestructureerd en overtuigend betoog over een juridisch onderwerp kan houden. Deze nota zal ook gebruikt worden voor het gesprek met een van de toelatingscommissies in de volgende ronde van de procedure.

3.    Gesprekken toelatingscommissies

Voor de laatste selectieronde ga je op gesprek bij twee toelatingscommissies. Deze gesprekken vinden plaats of online of bij de academie, afhankelijk van de ontwikkelingen rond Covid-19. De commissies bestaan uit leidinggevenden van verschillende juridische directies binnen de Rijksoverheid, waaronder mogelijk jouw toekomstige leidinggevende. Zij vragen naar je persoonlijke achtergrond en studie- en werkervaring. Ook leggen zij juridische dilemma’s en vraagstukken uit de praktijk voor om te bepalen of jij in hun ogen een goede jurist en een goede ambtenaar bent. 

Bekendmaking nieuwe trainees

We bellen je om de uitslag van de derde ronde mee te delen. Deze uitslag kan zijn:
1.    Je bent toegelaten tot de masteropleiding.
2.    Je bent niet toegelaten tot de masteropleiding.
3.    Je staat op de wachtlijst. Het kan namelijk zijn dat we nog niet zeker zijn van het aantal opleidingsplaatsen en wachten op de definitieve bevestiging van een of meer ministeries of uitvoeringsorganisaties. In dat geval moet je even wachten tot we zeker weten of we je een opleidingsplaats kunnen bieden.

Kennismakingsronde en plaatsing werkplek

Als je bent toegelaten als trainee maak je kennis met de instellingen die een opleidingsplaats beschikbaar stellen. Daarnaast worden alle kandidaten geïntroduceerd aan de directeuren van de deelnemende instellingen. De rector bepaalt uiteindelijk in overleg waar je aan het werk gaat, en tot welke traineeopleiding (wetgevings- of overheidsjurist) je wordt toegelaten. Je start in september aan de academie en op je werkplek.

Meer informatie?

Karen van der Els

Karen van der Els

Coördinator officemanagement

k.vanderels@acwet.nl
070 - 312 98 32

Meld je aan als geïnteresseerde

Aanmeldformulier