Internationaal

Wetgeving heeft een belangrijke functie voor de stabiliteit en de ontwikkeling van landen. Door op internationaal niveau kennis uit te wisselen, kunnen landen elkaar helpen om hun wetgevingssysteem op te zetten en te versterken. De Academie vindt het belangrijk daaraan een bijdrage te leveren en kennis te delen buiten de nationale grenzen. Dit doen wij onder andere door het ontwikkelen van opleidingsprogramma’s en door uiteenlopende vormen van samenwerking.

De kwaliteit van de juridische functie is van groot belang voor de rechtstatelijke ontwikkeling en stabiliteit van landen. De Academie vindt het belangrijk kennis te delen met landen die bezig zijn met de opbouw van een democratische rechtstaat en de ontwikkeling en versterking van de juridische functie van het land. Dit doen wij onder andere door het ontwikkelen van opleidingsprogramma’s.

Opleidingsprogramma's

Wij hebben korte cursussen en langere leergangen voor wetgevingsjuristen in Aruba, Sint Maarten en Suriname georganiseerd. De ontwikkeling van de programma’s deden we steeds in samenwerking met deskundigen in deze landen. 

In samenwerking met het Center for International Legal Cooperation (CILC) hebben we masterclasses voor de zogenoemde Lentelanden georganiseerd: Egypte, Jordanië, Libië, Marokko en Tunesië. De masterclasses vonden plaats op de Academie. Ook hebben onze programmamanagers onderdelen gedoceerd van cursussen van het CILC in Indonesië.

Samenwerkingen

International Association of Legislation (IAL)

De Academie werkt samen met de International Association of Legislation (IAL). De IAL maakt zich op internationaal niveau sterk voor de kwaliteit van wetgeving in verschillende rechtsgebieden. De rector van de Academie is lid van de Advisory Board van de vereniging. Ook is het secretariaat van de IAL gevestigd bij de Academie.

Korean Legal Research Institute (KLRI)

Het Korean Legal Research Institute legt zich, naast opleidingen, toe op wetgevingsonderzoek om de Koreaanse regering van advies te dienen. Ter bestendiging van de contacten met Nederland en met name de Academie voor Wetgeving zijn wij een samenwerkingsovereenkomst met het Koreaanse instituut aangegaan.

Het blad The theory and practice of Legislation 

Het blad The theory and practice of legislation (voorheen Legisprudence) biedt een internationaal en interdisciplinair forum voor onderzoek over wetgeving. De Academie is nauw betrokken bij de totstandkoming van de uitgaven en is ook het redactieadres. Pauline Westerman, programmamanager aan de Academie, neemt deel in de redactie. Daarnaast leveren de rector en Nico Florijn, tevens programmamanager aan de Academie, soms een bijdrage in de vorm van een artikel of een review. 

Ervaringen