7 juni 2019 15:30 , Lange Voorhout 62, 2514 EH Den Haag

Lezing: Jaarverslag Raad van State 2018 *VOL*

Deze lezing is vol, aanmelden is helaas niet meer mogelijk!

Op 7 juni 2019 zal de vice-president van de Raad van State, mr. Th.C. de Graaf, een toelichting geven op het jaarverslag 2018 van de Raad.

In het jaarverslag gaat de Raad in op de ontwikkelingen in de politiek-bestuurlijke omgeving, waarin deze het afgelopen jaar heeft gefunctioneerd en op de ontwikkelingen in wetgeving. Zo constateert de Raad met enige zorg dat de wet vaak wordt gebruikt om politieke en maatschappelijke akkoorden te vertalen of van legitimatie te voorzien. Door het verschuiven van het primaat van de wetgever naar het bestuur komt de borg die de wet en het wetgevingsproces in de democratische rechtsstaat zouden moeten bieden, onder druk te staan. 

De Raad is van oordeel dat in een democratische rechtsstaat de belangrijkste (rechtspolitieke) keuzen moeten worden gemaakt door de formele wetgever, dus door regering en Staten-Generaal gezamenlijk. Voor het maatschappelijke vertrouwen in de wet en in de wetgever is het belangrijk dat die keuzes worden gemaakt in een levendig en politiek debat, waarin het algemeen belang voorop staat, aldus de Raad. 

De wetgever biedt het bestuur, de uitvoerende macht, steeds meer ruimte voor oplossingen die aansluiten bij de praktijk van alledag. Ook dat is een begrijpelijke ontwikkeling. Maar door daarbij gebruik te maken van open normen wordt afbreuk gedaan aan de functie van wetgeving als rechtsstatelijke waarborg. Dit is, volgens de Raad, een onwenselijke trend.

Tijdens de lezing zal de vice-president op de hier genoemde en andere bijzonderheden uit het jaarverslag ingaan. 

Niet alleen voor wetgevingsjuristen is dit een interessant onderwerp, maar ook voor beleidsjuristen en andere overheidsjuristen. Daarom nodigen de Academie voor Wetgeving en de Academie voor Overheidsjuristen u van harte uit voor deze lezing. Na afloop is er gelegenheid om tijdens de borrel met elkaar van gedachten te wisselen. Er kunnen maximaal 60 personen deelnemen, wacht dus niet te lang met inschrijven!

Datum:            Vrijdag 7 juni 2019
Tijdstip:           15:30 uur tot 17:00 uur (inloop vanaf 15:15 uur), borrel na afloop
Locatie:           Academie, Lange Voorhout 62 te Den Haag
Doelgroep:      Wetgevingsjuristen en overheidsjuristen
PWO-punten:  1,5