Zij-instromersopleiding Wetgevingsjuristen ALLEEN INSCHRIJVEN OP UITNODIGING!

42 « terug naar overzicht

Startdatum
28 oktober 2019
Doelgroep
Juristen die graag als wetgevingsjurist willen gaan werken
Leerlijn
Zij-instromersopleiding wetgevingsjuristen

Prijs € 2.500,-


Op 28 oktober 2019 oktober gaat onze Zij-instromersopleiding tot Wetgevingsjurist weer van start. Deze opleiding is bedoeld voor juristen die graag als wetgevingsjurist willen gaan werken. Denk aan beleidsambtenaren, advocaten, rechters of gemeentejuristen. Aanmelding verloopt via de directeuren wetgeving en juridische zaken.

Op 17 oktober vindt de startbijeenkomst plaats en na afloop van alle modules een eindtoetsing en een diploma-uitreiking. 

Module 1 Werken als jurist in een politiek bestuurlijke context

Om effectief te kunnen functioneren, dienen wetgevingsjuristen gevoelig te zijn voor politiek-bestuurlijke problemen en overwegingen. Deze cursus reflecteert hierop door de gevolgen van verschillende politieke dilemma’s voor het functioneren van juristen te belichten. De dilemma’s worden behandeld en ingegaan wordt op de manier waarop juristen met deze dilemma’s te maken kunnen krijgen en hoe zij daarmee om kunnen gaan. Tijdens de slotsessie vindt er een paneldiscussie plaats.

 

Module 2 Wetgevingstechniek

In deze cursus staat de praktische toepassing van de Aanwijzingen voor de regelgeving centraal. Aan de orde komen de vormgeving, indeling en structuur van verschillende soorten regelingen (wetten, algemene maatregelen van bestuur, ministeriële regelingen), de wijziging van regelingen, de redactie van verschillende soorten bepalingen, overgangsrecht en inwerkingtredingregimes. Met de wetgevingstechnieken wordt geoefend. Na afloop kunt u de wetgevingstechnische aanwijzingen toepassen, weet u welke onderwerpen op welk niveau geregeld moeten worden en kunt u de verschillende soorten regelingen en bijbehorende toelichtingen vormgeven.

Module 3 Wetgevingsprocedures 

Deze cursus behandelt het traject waarlangs wetgeving tot stand komt en gaat over de informele processen en formele procedures voor de totstandbrenging van wetten, algemene maatregelen van bestuur en ministeriële regelingen. Alle belangrijke fases in het wetgevingsproces komen voorbij: de ambtelijke voorbereiding, overleg, consultatie en advies, de behandeling in de ministerraad, de advisering door de Raad van State en de behandeling in de Tweede en Eerste Kamer. De voor het wetgevingsproces relevante onderdelen van het wetgevingskwaliteitsbeleid komen aan bod, zoals het Integraal Afwegingskader en de vaste verandermomenten. Ook worden actuele ontwikkelingen besproken die van invloed zijn op de wetgevingsprocedure. Tijdens de cursus wordt gewerkt met enkele kleine opdrachten. Na afloop kent u alle procedurele stappen om tot wet- en regelgeving te komen.


Programma en dagdelen

Maandag 28 oktober 2019
13:30 - 16:30 Politieke cultuur en dilemma’s voor (juridische) ambtenaren
Donderdag 31 oktober 2019
13:30 - 16:30 Polderen of majoritarian democracy? Politiek-bestuurlijke overleg cultuur
Dinsdag 5 november 2019
13:30 - 16:30 Democratie of rechtsstaat? De inherente spanning van een democratische rechtsstaat
Woensdag 6 november 2019
09:30 - 12:30 Functie van de Aanwijzingen voor de regelgeving; structuur en elementen van een regeling I
Donderdag 7 november 2019
13:30 - 16:30 Theorie of praktijk? Ervaringen met politieke dilemma's
Dinsdag 19 november 2019
09:30 - 12:30 Structuur en elementen van een regeling II (wijzigingsregelingen en terminologische kwesties)
Vrijdag 22 november 2019
09:30 - 12:30 Inwerkingtreding, begrips- en evaluatiebepalingen, redigeren van een toelichting
Dinsdag 26 november 2019
13:30 - 16:30 Redactie van diverse soorten bepalingen: delegatie-, voorhang- en handhavingsbepalingen; overgangsrecht
Donderdag 28 november 2019
13:30 - 16:30 Oefenen wetgevingstechnieken
Dinsdag 3 december 2019
13:30 - 16:30 Intra- en interdepartementale voorbereiding
Donderdag 5 december 2019
13:30 - 16:30 Ministerraad en Raad van State
Dinsdag 10 december 2019
13:30 - 16:30 Fase behandeling door parlement
Donderdag 12 december 2019
13:30 - 16:30 Simulatie Kamerbehandeling
Dinsdag 17 december 2019
13:30 - 16:30 De afronding; werkbezoek aan de Raad van State

Docenten

 • mr. D.J. (Dennis) Hesemans

  Coördinerend raadadviseur
  Ministerie van Justitie en Veiligheid - Directie Wetgeving en Juridische Zaken

 • prof. dr. R.A. (Ruud) Koole

  Hoogleraar Politicologie
  Universiteit Leiden - Instituut Politieke Wetenschap

 • mr. T.C. (Tim) Borman

  Coördinerend raadadviseur
  Ministerie van Justitie en Veiligheid - Directie Wetgeving en Juridische Zaken

 • prof. dr. J.C. (James) Kennedy

  Decaan
  Universiteit Utrecht - University college

 • dr. N.A. (Nico) Florijn

  Programmamanager
  Academie voor Wetgeving

 • mr. dr. M. (Monique) Wesselink

  Programmamanager
  Academie voor Wetgeving

 • mr. dr. J.R. (Joris) Groen

  Raadadviseur Binnenlands Bestuur en Staatsrecht
  Ministerie van Algemene Zaken

 • prof. dr. P. (Paul) Nieuwenburg

  Hoogleraar politieke filosofie
  Universiteit Leiden - Instituut Politieke Wetenschap

Meer informatie?

Esther Ruigrok van de Werve

Opleidingscoördinator open inschrijvingen

e.ruigrok@acwet.nl
070 - 312 98 41


Deze cursus op maat?