Zij-instromersopleiding Wetgevingsjuristen ALLEEN INSCHRIJVEN OP UITNODIGING!

« terug naar overzicht

Startdatum
12 maart 2019
Doelgroep
Juristen die graag als wetgevingsjurist willen gaan werken
Leerlijn
Zij-instromersopleiding wetgevingsjuristen

Prijs € 2.000,-


Werken als jurist in een politiek bestuurlijke context

Om effectief te kunnen functioneren, dienen wetgevingsjuristen en overheidsjuristen gevoelig te zijn voor politiek-bestuurlijke problemen en overwegingen. Deze cursus reflecteert hierop door de gevolgen van verschillende politieke dilemma’s voor het functioneren van juristen te belichten. De dilemma’s worden behandeld en ingegaan wordt op de manier waarop juristen met deze dilemma’s te maken kunnen krijgen en hoe zij daarmee om kunnen gaan. Tijdens de slotsessie vindt er van 15.00-16.30 uur een paneldiscussie plaats, hierbij zullen drs. P.R. Heij, Directeur-Generaal Water en Bodem bij het Ministerie van IenW en mr. M.M. den Boer, Directeur Juridische Zaken bij het Ministerie van VWS aanwezig zijn.

NB. deze startmodule wordt zowel door beginnend wetgevingsjuristen als overheidsjuristen gevolgd. In de daarop volgende modules worden de opleidingen op de betreffende doelgroep toegespitst. Sessie 1 op 12 maart wordt afgesloten met een gezamenlijk diner, informatie hierover volgt.

Op 12 maart 2019 gaan onze nieuwe ‘zij-instromersopleidingen’ van start. Deze opleidingen zijn bedoeld voor juristen die graag als wetgevingsjurist of overheidsjurist willen gaan werken. Denk aan beleidsambtenaren, advocaten, rechters of gemeentejuristen. Aanmelding verloopt via de directeuren wetgeving en juridische zaken. De opleidingen beginnen met een gezamenlijke module ‘Werken als jurist in een politiek-bestuurlijke context’ waarna modules volgen die op het beroep van wetgevingsjurist of overheidsjurist zijn toegespitst.

Wetgevingstechniek

In deze cursus staat de praktische toepassing van de Aanwijzingen voor de regelgeving centraal. Aan de orde komen de vormgeving, indeling en structuur van verschillende soorten regelingen (wetten, algemene maatregelen van bestuur, ministeriële regelingen), de wijziging van regelingen, de redactie van verschillende soorten bepalingen, overgangsrecht en inwerkingtredingregimes. Met de wetgevingstechnieken wordt geoefend. Na afloop kunt u de wetgevingstechnische aanwijzingen toepassen, weet u welke onderwerpen op welk niveau geregeld moeten worden en kunt u de verschillende soorten regelingen en bijbehorende toelichtingen vormgeven.

Wetgevingsprocedures 

Deze cursus behandelt het traject waarlangs wetgeving tot stand komt en gaat over de informele processen en formele procedures voor de totstandbrenging van wetten, algemene maatregelen van bestuur en ministeriële regelingen. Alle belangrijke fases in het wetgevingsproces komen voorbij: de ambtelijke voorbereiding, overleg, consultatie en advies, de behandeling in de ministerraad, de advisering door de Raad van State en de behandeling in de Tweede en Eerste Kamer. De voor het wetgevingsproces relevante onderdelen van het wetgevingskwaliteitsbeleid komen aan bod, zoals het Integraal Afwegingskader en de vaste verandermomenten. Ook worden actuele ontwikkelingen besproken die van invloed zijn op de wetgevingsprocedure. Tijdens de cursus wordt gewerkt met enkele kleine opdrachten. Na afloop kent u alle procedurele stappen om tot wet- en regelgeving te komen.

Bewust kiezen uit wetgevingsinstrumenten 

Onze samenleving verandert voortdurend. En daarmee de behoefte aan meer of minder regelgeving dan wel aan instrumenten van regelgeving. Wetgevingsjuristen staan dagelijks voor de vraag welk instrument het best kan worden ingezet in de gegeven politiek-bestuurlijke context. Ook als de beslissing tot wetgeving al is genomen, blijft er genoeg te kiezen. Zijn we ons daarvan voldoende bewust? In deze cursus worden de verschillende instrumenten in een breder, theoretisch kader geplaatst. Het herkennen van de verschillende benaderingen en het zien van hun samenhang vereenvoudigt de keuze voor het al dan niet inzetten van bepaalde instrumenten zoals zorgplichten, doelvoorschriften, verhandelbare rechten, subsidies enz. Of de keuze voor alternatieve instrumenten zoals (wettelijk geconditioneerde) zelfregulering en convenanten. Het gaat in deze cursus vooral om de kwaliteit van wetgeving: is de keuze voor een instrument neutraal of ideologisch gekleurd? Wat betekent dit voor de vermindering van regeldruk? En hoe dient de wetgevingsjurist hiermee om te gaan? Hoe meer inzicht een wetgevingsjurist hierin heeft, des te beter kan hij het gewenste beleid helpen vormgeven. Na afloop kunt u bewuster bepalen welk wetgevingsinstrument het beste aansluit bij bepaalde beleidsdoelen.


Programma en dagdelen

Dinsdag 12 maart 2019
15:00 - 18:00 Werken als jurist in een politiek bestuurlijke context - Politieke cultuur en dilemma’s voor (juridische) ambtenaren
Vrijdag 22 maart 2019
09:30 - 12:30 Werken als jurist in een politiek bestuurlijke context - Polderen of majoritarian democracy? Politiek-bestuurlijke overleg cultuur
Maandag 25 maart 2019
13:30 - 16:30 Werken als jurist in een politiek bestuurlijke context - Democratie of rechtsstaat? De inherente spanning van een democratische rechtsstaat
Maandag 1 april 2019
13:30 - 16:30 Werken als jurist in een politiek bestuurlijke context - Theorie of praktijk? Ervaringen met politieke dilemma's
Maandag 8 april 2019
13:30 - 16:30 Wetgevingstechniek - Functie van de Aanwijzingen voor de regelgeving; structuur en elementen van een regeling I
Maandag 15 april 2019
13:30 - 16:30 Wetgevingstechniek - Structuur en elementen van een regeling II (wijzigingsregelingen en terminologische kwesties)
Maandag 6 mei 2019
13:30 - 16:30 Wetgevingstechniek - Inwerkingtreding, begrips- en evaluatiebepalingen, redigeren van een toelichting
Maandag 13 mei 2019
13:30 - 16:30 Wetgevingstechniek - Redactie van diverse soorten bepalingen: delegatie-, voorhang- en handhavingsbepalingen; overgangsrecht
Maandag 20 mei 2019
13:30 - 16:30 Wetgevingsprocedures - Intra- en interdepartementale voorbereiding
Maandag 27 mei 2019
13:30 - 16:30 Wetgevingsprocedures - Ministerraad en Raad van State
Woensdag 5 juni 2019
13:30 - 16:30 Wetgevingsprocedures - Simulatie Kamerbehandeling
Donderdag 6 juni 2019
13:30 - 16:30 Wetgevingsprocedures - Behandeling door de Tweede en Eerste Kamer/Werkbezoek Raad van State
Dinsdag 11 juni 2019
13:30 - 16:30 Bewust kiezen uit wetgevingsinstrumenten - De politiek-bestuurlijke context
Dinsdag 18 juni 2019
13:30 - 16:30 Bewust kiezen uit wetgevingsinstrumenten - Economische- en ruimte latende instrumenten

Docenten

 • mr. D.J. (Dennis) Hesemans

  Coördinerend raadadviseur
  Ministerie van Justitie en Veiligheid - Directie Wetgeving en Juridische Zaken

 • prof.dr. R.A. (Ruud) Koole

  Hoogleraar Politicologie
  Universiteit Leiden - Instituut Politieke Wetenschap

 • prof. dr. F.J. (Frank) van Ommeren

  Hoogleraar Staats-en Bestuursrecht
  Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Rechtsgeleerdheid

 • mr. T.C. (Tim) Borman

  Coördinerend raadadviseur
  Ministerie van Justitie en Veiligheid - Directie Wetgeving en Juridische Zaken

 • prof. dr. J.C. (James) Kennedy

  Decaan
  Universiteit Utrecht - University college

 • dr. N.A. (Nico) Florijn

  Programmamanager
  Academie voor Wetgeving

 • mr. dr. M. (Monique) Wesselink

  Programmamanager
  Academie voor Wetgeving

 • mr. dr. J.R. (Joris) Groen

  Coördinerend beleidsmedewerker
  Ministerie van Justitie en Veiligheid - Directie Wetgeving en Juridische Zaken

 • prof.dr. P. (Paul) Nieuwenburg

  Hoogleraar politieke filosofie
  Universiteit Leiden - Instituut Politieke Wetenschap

 • drs. S.A.P.J. (Suzanne) van Melis

  Strategisch raadadviseur
  Ministerie van Justitie en Veiligheid - Directie Wetgeving en Juridische Zaken

Meer informatie?

Esther Ruigrok van de Werve

Esther Ruigrok van de Werve

Opleidingscoördinator open inschrijvingen

e.ruigrok@acwet.nl
070 - 312 98 41


Deze cursus op maat?