Wetgevingstechniek VOL!

12 « terug naar overzicht

Startdatum
22 september 2020
Doelgroep
Beginnende (wetgevings)juristen die zich willen gaan bezighouden met het opstellen van wet- en regelgeving
Leerlijn
Specifiek voor wetgevingsjuristen

Prijs € 800,-


In de cursus staat de praktische toepassing van de Aanwijzingen voor de regelgeving centraal. Aan de orde komen de vormgeving, indeling en structuur van verschillende soorten regelingen (wetten, algemene maatregelen van bestuur, ministeriële regelingen), de wijziging van regelingen, de redactie van verschillende soorten bepalingen, overgangsrecht en inwerkingtredingregimes. Met de wetgevingstechnieken wordt, zowel tijdens de sessies als aan het slot van de cursus, uitgebreid geoefend.

 

 

Oud-deelnemer aan het woord

Resultaat

 Na afloop van de cursus kunt u de wetgevingstechnische aanwijzingen toepassen, weet u welke onderwerpen op welk niveau geregeld moeten worden en kunt u de verschillende soorten regelingen  vormgeven.


Programma en dagdelen

Dinsdag 22 september 2020
13:30 - 16:30 Structuur en elementen van een regeling
Dinsdag 29 september 2020
13:30 - 16:30 Vervolg structuur en elementen, wijzigingsregelingen en terminologische kwesties. Locatie: ZZIIN, Kon. Julianaplein 10, Den Haag
Dinsdag 6 oktober 2020
13:30 - 16:30 Begrips-, evaluatie- en inwerkingtredingsbepalingen. Locatie: ZZIIN, Kon. Julianaplein 10, Den Haag
Dinsdag 13 oktober 2020
13:30 - 16:30 Oefenen met wetgevingstechnieken. Locatie: ZZIIN, Kon. Julianaplein 10, Den Haag

mr. R.S. (Renée) Lameijer, Juridisch Beleidsmedewerker bij de Provincie Zuid-Holland
‘Als provincieambtenaar was het even wennen om deel te nemen aan een cursus wetgevingstechniek die primair op ‘rijksjuristen’ is gericht. Desalniettemin is de opgedane kennis zeer toepasbaar in de provinciale praktijk. Ook daar spelen regelgevingsvraagstukken, zoals het integreren van verschillende bestaande regelingen in één nieuw te ontwerpen omgevingsverordening. Ik kan deze opleiding dan ook aan elke (semi-)jurist aanbevelen die zich bezig houdt met regelgeven, van het opstellen en wijzigen van Rijkswetten tot aan gemeentelijke verordeningen biedt deze cursus waardevolle inzichten.’ 

mr. J.A. (Jasper) Groenendijk, Senior juridisch medewerker bij het Openbaar Ministerie
‘Wat algebra is voor de wiskunde, is wetgevingstechniek voor het recht. De cursus geeft een helder inzicht in de wijze waarop een wettekst (dan wel AMvB of ministeriële regeling) moet worden geschreven, dan wel moet worden gewijzigd. Na het hebben gevolgd van deze cursus, kijk ik met nieuwe ogen naar een wettekst. De cursus is een absolute aanrader voor iedere (wetgevings)jurist.’

mr.dr. L.C. (Lisanne) Groen, Jurist bij de Raad van State
‘De cursus is aan te raden voor iedereen die met het opstellen en toetsen van wetgeving te maken krijgt. Prettig is dat er zowel aandacht is voor de theorie als voor de praktijk: met alle onderwerpen die aan bod komen wordt geoefend en voor vragen – naar aanleiding van de stof en de oefeningen, maar ook naar aanleiding van eigen ervaringen – is alle ruimte. 

mr. L.R.M. (Laurens) Brouwer, Wetgevingsjurist bij het Ministerie van Justitie en Veiligheid
'Na deze cursus heb ik de algemene en fijnere kneepjes van wetgeving goed onder de knie. Er is ruim voldoende gelegenheid tot het stellen van vragen en het inbrengen van praktijkcasus, die uitgebreid zijn besproken.'

Docenten

 • mr. M. (Marijke) Bootsman

  Wetgevingscoördinator
  Ministerie Volksgezondheid, Welzijn en Sport - Directie Wetgeving en Juridische Zaken

 • mr. D.R.P. (Dennis) de Kok

  Plaatsvervangend afdelingshoofd
  Ministerie van EZK & Ministerie van LNV - Wetgeving en Juridische Zaken

 • mr. dr. M. (Monique) Wesselink

  Programmamanager
  Academie voor Wetgeving

Meer informatie?

Esther Ruigrok van de Werve

Opleidingscoördinator open inschrijvingen

e.ruigrok@acwet.nl
070 - 312 98 41


Deze cursus op maat?