Wetgevingstechniek jan. '18

18 « terug naar overzicht

Startdatum
23 januari 2018
Doelgroep
Beginnende (wetgevings)juristen die zich willen gaan bezighouden met het opstellen van wet- en regelgeving.
Leerlijnen

Prijs € 1.200,-


In deze cursus staat de praktische toepassing van de Aanwijzingen voor de regelgeving centraal. Aan de orde komen de vormgeving, indeling en structuur van verschillende soorten regelingen (wetten, algemene maatregelen van bestuur, ministeriële regelingen), de wijziging van regelingen, de redactie van verschillende soorten bepalingen, overgangsrecht en inwerkingtredingregimes. Met de wetgevingstechnieken wordt geoefend.

Bij voldoende belangstelling bestaat de mogelijkheid de cursus af te sluiten met een schriftelijke toets. Indien deze met goed resultaat is afgerond, ontvangt de deelnemer een certificaat met 18 PWO punten. Om aan de toets deel te kunnen nemen, moeten tenminste vier bijeenkomsten zijn gevolgd.

Indien u niet aan de toets deelneemt maar wel alle vijf de bijeenkomsten heeft gevolgd krijgt u een bewijs van deelname met 15 PWO punten.

Oud-deelnemer aan het woord

Resultaat

Na afloop van de cursus

kunt u de wetgevingstechnische aanwijzingen toepassen;

weet u welke onderwerpen op welk niveau geregeld moeten worden;

kunt u de verschillende soorten regelingen en bijbehorende toelichtingen vormgeven.mr. S.I. (Susanna) Kantas, Jurist bij het Ministerie van Economische Zaken:‘

Zeer leerzame en praktijkgerichte cursus, die ik iedere beginnende wetgevingsjurist beslist kan aanraden. De cursus wordt gegeven door twee docenten die iedere vanuit hun eigen expertise de aanwijzingen toegankelijk en begrijpelijk maken. Daarnaast worden handvatten aangereikt om vlot en zelfstandig een (wijzigings)regeling te formuleren. Ik heb hierdoor in mijn dagelijkse werkpraktijk meer snelheid en zelfvertrouwen gekregen bij het opstellen van een wijzigingsregelingen.’

mr. R.S. (Renée) Lameijer, Juridisch Beleidsmedewerker bij de Provincie Zuid-Holland‘

Als provincieambtenaar was het even wennen om deel te nemen aan een cursus wetgevingstechniek die primair op ‘rijksjuristen’ is gericht. Desalniettemin is de opgedane kennis zeer toepasbaar in de provinciale praktijk. Ook daar spelen regelgevingsvraagstukken, zoals het integreren van verschillende bestaande regelingen in één nieuw te ontwerpen omgevingsverordening. Ik kan deze opleiding dan ook aan elke (semi-)jurist aanbevelen die zich bezig houdt met regelgeven, van het opstellen en wijzigen van Rijkswetten tot aan gemeentelijke verordeningen biedt deze cursus waardevolle inzichten.’mr. J.A. (Jasper) Groenendijk, Senior juridisch medewerker bij het Openbaar Ministerie‘

Wat algebra is voor de wiskunde, is wetgevingstechniek voor het recht. De cursus geeft een helder inzicht in de wijze waarop een wettekst (dan wel AMvB of ministeriële regeling) moet worden geschreven, dan wel moet worden gewijzigd. De cursusstof is soms droog, maar wordt door de wijze van doceren en presenteren zeer toegankelijk gemaakt. Na het hebben gevolgd van deze cursus, kijk ik met nieuwe ogen naar een wettekst. De cursus is een absolute aanrader voor iedere (wetgevings)jurist.’

Meer informatie?

Esther Ruigrok van de Werve

Esther Ruigrok van de Werve

Opleidingscoördinator open inschrijvingen

e.ruigrok@acwet.nl
070 - 312 98 41


Deze cursus op maat?