Wetgevingsprocedures Geheel vernieuwd!

12 « terug naar overzicht

Startdatum
5 april 2016
Doelgroep
Wetgevingsjuristen
Leerlijnen

Prijs € 800,-


Deze cursus behandelt het traject waarlangs wetgeving tot stand komt en gaat over de informele processen en formele procedures voor de totstandbrenging van wetten, algemene maatregelen van bestuur en ministeriële regelingen. Alle belangrijke fases in het wetgevingsproces komen voorbij: de ambtelijke voorbereiding, overleg, consultatie en advies, de behandeling in de ministerraad, de advisering door de Raad van State, de behandeling in de Tweede en Eerste Kamer en de vaststelling en inwerkingtreding van wetgeving. De voor het wetgevingsproces relevante onderdelen van het wetgevingskwaliteitsbeleid komen aan bod, zoals het Integraal Afwegingskader en de vaste verandermomenten. Ook worden actuele ontwikkelingen besproken die van invloed zijn op de wetgevingsprocedure, zoals de gevolgen van de Wet raadgevend referendum voor de inwerkingtreding van wetten. Tijdens de cursus wordt gewerkt met enkele kleine opdrachten.

Oud-deelnemer aan het woord

Resultaat

Na deze cursus kent u alle procedurele stappen om tot wet- en regelgeving te komen.mr. C.A. (Chanella) Mackay, Jurist bij het Ministerie van VWS:

“Door de cursus heb ik in korte tijd een goed beeld gekregen van het wetgevingstraject en alle betrokkenen; van het departement tot aan de behandeling in de EK. Zeer interessant, ook voor niet wetgevingsjuristen”.


Anoniem: 'Ik vond het als beginnend wetgevingsjurist erg nuttig om meer te leren over de verschillende stappen in een wetgevingstraject!'

Meer informatie?

Esther Ruigrok van de Werve

Esther Ruigrok van de Werve

Opleidingscoördinator open inschrijvingen

e.ruigrok@acwet.nl
070 - 312 98 41


Deze cursus op maat?