Wetgevingsprocedures VOL!

15 « terug naar overzicht

Startdatum
7 mei 2019
Doelgroep
Wetgevingsjuristen
Leerlijn
Specifiek voor wetgevingsjuristen

Prijs € 1.000,-


Deze cursus behandelt het traject waarlangs wetgeving tot stand komt en gaat over de informele processen en formele procedures voor de totstandbrenging van wetten, algemene maatregelen van bestuur en ministeriële regelingen. Alle belangrijke fases in het wetgevingsproces komen voorbij: de ambtelijke voorbereiding, overleg, consultatie en advies, de behandeling in de ministerraad, de advisering door de Raad van State, de behandeling in de Tweede en Eerste Kamer en de vaststelling en inwerkingtreding van wetgeving. De voor het wetgevingsproces relevante onderdelen van het wetgevingskwaliteitsbeleid komen aan bod, zoals het Integraal Afwegingskader en de vaste verandermomenten. Ook worden actuele ontwikkelingen besproken die van invloed zijn op de wetgevingsprocedure.

Onderdeel van de cursus vormen enkele kleine opdrachten en een praktijkgame waarin de ondersteuning van de bewindspersoon tijdens het plenaire debat over een wetsvoorstel wordt geoefend.

Oud-deelnemer aan het woord

Resultaat

Na deze cursus kent u alle procedurele stappen om tot wet- en regelgeving te komen


Programma en dagdelen

Dinsdag 7 mei 2019
09:30 - 12:30 Intra- en interdepartementale voorbereiding
Dinsdag 14 mei 2019
09:30 - 12:30 Ministerraad en Raad van State
Dinsdag 21 mei 2019
09:30 - 12:30 Behandeling door de Tweede en Eerste Kamer
Dinsdag 4 juni 2019
09:30 - 12:30 De afronding en bijzondere procedures
Dinsdag 11 juni 2019
09:30 - 12:30 Simulatie Kamerbehandeling

"Ik vond het als beginnend wetgevingsjurist erg nuttig om meer te leren over de verschillende stappen in een wetgevingstraject!"

''Erg nuttige cursus met veel praktische tips en relevante kenniservaring die op een boeiende en pakkende manier door de docenten wordt overgebracht."

Docenten

  • mr. D.J. (Dennis) Hesemans

    Coördinerend raadadviseur
    Ministerie van Justitie en Veiligheid - Directie Wetgeving en Juridische Zaken

  • mr. T.C. (Tim) Borman

    Coördinerend raadadviseur
    Ministerie van Justitie en Veiligheid - Directie Wetgeving en Juridische Zaken

Meer informatie?

Esther Ruigrok van de Werve

Esther Ruigrok van de Werve

Opleidingscoördinator open inschrijvingen

e.ruigrok@acwet.nl
070 - 312 98 41


Deze cursus op maat?