Wetgevingsprocedures

15 « terug naar overzicht

Startdatum
29 mei 2018
Doelgroep
Wetgevingsjuristen
Leerlijnen

Prijs € 1.000,-


Deze cursus behandelt het traject waarlangs wetgeving tot stand komt en gaat over de informele processen en formele procedures voor de totstandbrenging van wetten, algemene maatregelen van bestuur en ministeriële regelingen. Alle belangrijke fases in het wetgevingsproces komen voorbij: de ambtelijke voorbereiding, overleg, consultatie en advies, de behandeling in de ministerraad, de advisering door de Raad van State, de behandeling in de Tweede en Eerste Kamer en de vaststelling en inwerkingtreding van wetgeving. De voor het wetgevingsproces relevante onderdelen van het wetgevingskwaliteitsbeleid komen aan bod, zoals het Integraal Afwegingskader en de vaste verandermomenten. Ook worden actuele ontwikkelingen besproken die van invloed zijn op de wetgevingsprocedure, zoals de gevolgen van de Wet raadgevend referendum voor de inwerkingtreding van wetten.

Onderdeel van de cursus vormen enkele kleine opdrachten en een praktijkgame waarin de ondersteuning van de bewindspersoon tijdens het plenaire debat over een wetsvoorstel wordt geoefend.

Oud-deelnemer aan het woord

Resultaat

Na deze cursus kent u alle procedurele stappen om tot wet- en regelgeving te komen


Programma en dagdelen

29 mei 2018
09:30 - 12:30 Intra- en interdepartementale voorbereiding
5 juni 2018
09:30 - 12:30 Ministerraad en Raad van State
12 juni 2018
09:30 - 12:30 Behandeling door de Tweede en Eerste Kamer
19 juni 2018
09:30 - 12:30 Simulatie Kamerbehandeling
26 juni 2018
09:30 - 12:30 De afronding en bijzondere procedures

"Ik vond het als beginnend wetgevingsjurist erg nuttig om meer te leren over de verschillende stappen in een wetgevingstraject!"

''Erg nuttige cursus met veel praktische tips en relevante kenniservaring die op een boeiende en pakkende manier door de docenten wordt overgebracht."

Docenten

  • mr. D.J. (Dennis) Hesemans

    Coördinerend raadadviseur, directie Wetgeving en Juridische Zaken
    Ministerie van Justitie en Veiligheid

  • mr. T.C. (Tim) Borman

    Coördinerend raadadviseur, directie Wetgeving en Juridische Zaken
    Ministerie van Justitie en Veiligheid

Meer informatie?

Esther Ruigrok van de Werve

Esther Ruigrok van de Werve

Opleidingscoördinator open inschrijvingen

e.ruigrok@acwet.nl
070 - 312 98 41


Deze cursus op maat?