Wetgeving en privaatrecht

15 « terug naar overzicht

Startdatum
6 juni 2023
Doelgroep
Wetgevingsjuristen
Leerlijn
Specifiek voor wetgevingsjuristen
Inschrijven

Prijs € 1.250,-


Wanneer is een civielrechtelijke sanctie wenselijk en wanneer juist een publiekrechtelijke? Kan het contractenrecht worden ingeperkt en zo ja, onder welke voorwaarden?

In deze cursus worden de civielrechtelijke aspecten behandeld die relevant zijn bij het opstellen van wetgeving. Zowel de structuur van het Burgerlijk Wetboek, het contractenrecht als aansprakelijkheidsrecht, het verzekeringsrecht en eigendomsrecht alsmede enkele theoretische inzichten (ontleend aan o.a. de rechtseconomie) komen aan de orde.

Oud-deelnemer aan het woord

Resultaat

Na afloop van de cursus heeft u inzicht in hoe beleidsvoornemens en wetgeving uitwerken in het privaatrecht en hoe het privaatrecht als beleidsinstrument werkt (of niet).


Programma en dagdelen

Dinsdag 6 juni 2023
09:30 - 12:30 Structuur van het vermogensrecht en/in het Burgerlijk Wetboek
Dinsdag 13 juni 2023
09:30 - 12:30 Contractenrecht en wetgeving
Dinsdag 20 juni 2023
09:30 - 12:30 Aansprakelijkheid, verzekering en overheidsbeleid
Dinsdag 27 juni 2023
09:30 - 12:30 Eigendomsvraagstukken
Dinsdag 4 juli 2023
09:30 - 12:30 Handhaving en privaatrecht

'Duidelijke uitleg van ingewikkelde materie in korte tijd. Een echte stoomcursus!'

'Helder overzicht privaatrechtelijke stof.'

Docenten

  • prof. mr. W.H. (Willem) van Boom

    Hoogleraar Burgerlijk recht
    Radboud Universiteit

Meer informatie?

Esther Ruigrok van de Werve

Opleidingscoördinator

e.ruigrok@acwet.nl


Deze cursus op maat?